Latest News

Горели от божествена любов

22 януари 2021

„Ако днешните християни със своя начин на мислене живееха по времето на гоненията, нямаше да имаме никакви мъченици. Първите християни не са действали никак според рационалната мисъл, но непоколебимо са изповядвали Христа и са горели от ревност да пострадат. Предлагали им високи постове, казвали им: “Само кажи че не си християнин, а в себе си вярвай в своя Бог, сложи малко тамян, направи се, че принасяш жертва, а после не принасяй жертви, престори се че ядеш идолски жертви, а ти си яж чисто месо, не проповядвай на това място, иди другаде”, и въпреки всичко те не се отричали от Христа. С радост бързали да понесат мъченичество за Христа. Горели от божествена любов.“

Източник: Иеромонах Исаак – “Животът на стареца Паисий”,
изд. на славянобългарския манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон.

Импулс за днес

Света Агнес, моли се за нас!

Света Агнес, моли се за нас!

21 януари 2021 Всемогъщи, вечни Боже! Ти избираш слабите в света, за да засрамиш всички силни; дай ни, като честваме празника на света Агнес, Твоята девица и мъченица, да изпитаме нейното мощно зас...

Импулс за днес

Бог не отказва милостта си на никого

Бог не отказва милостта си на никого

20 януари 2021 Исусе, Вечна Истина, живот наш, моля и прося Твоето Милосърдие за бедните грешници. Сладко Сърце на моя Господ, изпълнено със състрадание и неразгадаема милост, моля Те за бедните г...

Актуално

Ръкополагане на епископ Румен Станев

Ръкополагане на епископ Румен Станев

17 януари 2021 „Ръкополагайте си, прочее, епископи и дякони достойни за Господа, мъже кротки и несребролюбиви, истинни и изпитани. Защото и те ви служат службата на пророците и учителите. Не ги ...

Импулс за днес

Тишина

Тишина

13 януари 2021 Попитали един монах защо живее в уединение. Той тъкмо вадел кофа вода от кладенеца и в отговор поканил хората да се огледат вътре и да кажат какво са видели. Те надникнали в кладене...

Импулс за днес

Води ме, добра светлина!

Води ме, добра светлина!

12 януари 2021 Води ме, добра светлина, сред мрака, води ме напред! Нощта е тъмна и съм далеч от дома, води ме напред! Подкрепи нозете ми. Не това, което е надалеч, искам да видя; само следващата стъпк...

Духовни размишления

Защо Христос се кръстил? Още един поглед върху Кръщението Господне

Защо Христос се кръстил? Още един поглед върху Кръщението Господне

10 януари 2021 Кръщението на Христос е едно от най-парадоксалните събития в Евангелието. От една страна, Христос, идвайки да се кръсти от Иван, постъпва като обикновен юдеин, от друга страна, това ...

Импулс за днес

По пътя на истината

По пътя на истината

7 януари 2021 Бой се от Божия съд, страхувай се от гнева на Всемогъщия, не издирвай делата на Всевишния, а разследвай своите беззакония – колко пъти си прегрешавал и колко пъти си пренебрегвал ...

Проповеди

Богоявление – „в три действия“

Богоявление -

6 януари 2021, 07:30 Проповед за тържеството Богоявление Трима ли са били? Как са се казвали? Наистина ли са били царе? А дали единият е бил бял, вторият – азиатец, а третият – африканец? Това ние не з...

Актуално

Празникът Богоявление в западната и източната традиция

Празникът Богоявление в западната и източната традиция

6 януари 2021, 07:.00 Богоявление (от гръцкото Θεοφάνια – Теофания) или още по-старото наименование – Явление (от гръцкото Επιφάνια – Епифания) е един от най-древните християнски празници. Първона...