Latest News

Андрей – апостолът, който не можел да държи Христос само за себе си!

30 ноември 2020

Галилейци по рождение, Андрей и неговият брат – Симон Петър, се занимавали с риболов в приморския град Капернаум. Андрей вероятно още от самото начало е бил религиозен. Той бил ревностен ученик на св. Иван Кръстител и с готовност приел неговото свидетелство, че Исус Христос е обещаният Божи Агнец.
Тръгвайки след Христос, Андрей намерил пътя към истинското щастие и изпълнението на всички Божии обещания, за които бил слушал от Иван Кръстител. Ето защо Андрей знаел, че ако на хората не бъде проповядван Христос, и ако те не бъдат отведени при Него, няма да намерят свободата и щастието, които той самият бил познал. Затова и Евангелието ни показва Андрей като ревностен и деен апостол, който неуморно води хората при Исус. Той довел при Христос и своя брат Симон (срв. Ив 1, 40-42), освен това запознал с Господ Исус няколко гърци (срв. Ив 12, 20-22). Андрей бил този, който довел при Исус момченцето с петте хляба и двете риби (срв. Ив 6, 8-9). Апостолът не можел да държи Христос само за себе си. Той трябвало да Го сподели с другите, за да намерят истинския източник на радостта и свободата.
В своето послание до римляните св. Павел ни припомня, че Евангелието е за всички: „Няма разлика между юдеин и грък, защото един и същ е Господ за всички, богат за всички, които Го призовават” (Рим 10, 12). Подобно на Андрей и ние сме призвани да бъдем благовестници за всички околни.

„Господи Исусе Христе, Твоето слово е сила и живот за всички вярващи. Дай ми такава смелост и вяра, каквито е имал апостол Андрей, за да водя хората при Теб!”.

Превод:catholic-news.bg
Изображение: Карло Долчи – „Св. Апостол Андрей преди разпъването“ (ок. 1631)

Импулс за днес

Да приемем с вяра и любов първото идване на Исус

Да приемем с вяра и любов първото идване на Исус

28 ноември 2020 Възлюбени братя, да последваме примера на светите отци, да събудим отново тяхната мечта и да разпалим в душите си любовта и копнежа за Христос. Както знаете, честването на Адвентн...

Актуално

Чудотворният Медальон

Чудотворният Медальон

27 ноември 2020 „Когато влизам в параклиса, коленича пред добрия Бог и Му казвам: „Дай ми каквото пожелаеш!” Тогава, ако ми даде нещо, съм доволна и Му благодаря. Ако ме остави да си тръгна с празн...

Духовни размишления

Светостта е постоянство

Светостта е постоянство

25 ноември 2020 Странно е с колко врагове трябва да се бори човек, след като реши да стане свят. Сякаш всичко е пуснато на воля: дяволът с неговите номера, светът с прелестите си и природата с нейна...

Духовни размишления

Ти си Христос, моят велик Цар

Ти си Христос, моят велик Цар

22 ноември 2020 Молитва от свети Августин „Ти си Христос, моят свят Отец, моят благ Бог, моят велик Цар, моят добър Пастир, моят единствен Учител, моят най-добър Помощник, моят най-красив Възлюбен, ...

Хроника

Мария – живият храм на Исус Христос

Мария - живият храм на Исус Христос

21 ноември 2020 На 21 ноември Католическата църква празнува един от малкото възпоменателни дни, свързани с Евангелие, което не е включено в Новия Завет: възпоменанието на Дева Мария в Йерусалим. Т...

Актуално

Света Елисавета Унгарска – покровителка на францисканците-терциари

Света Елисавета Унгарска – покровителка на францисканците-терциари

17 ноември 2020 Св. Елисавета Унгарска, дъщеря на унгарския крал Андрей ІІ от династията на Арпадите, се родила през 1207 г. в Шарошпатак (днешна Унгария). Още на четири години била сгодена за Людови...

Хроника

Блажени Евгений, Йосафат, Камен и Павел

Блажени Евгений, Йосафат, Камен и Павел

13 ноември 2020 „За мен мъченията и гоненията са благодат от Бога, в които се утвърждава Христовата вяра, те са залог за вечността на Христовата църква на земята. Ето защо аз приемам смъртта като ...

Хроника

Свети Йосафат Кунцевич

Свети Йосафат Кунцевич

12 ноември 2020 На 12 ноември Католическата Църква чества св. Йосафат Кунцевич – голям борец за църковно единство и пример за подражание за много християни. Покровител на Полша и Русия, мъченич...

Хроника

Свети Мартин от Тур

Свети Мартин от Тур

11 ноември 2020 На 11 ноември Католическата Църква възпоменава св. Мартин от Тур. Св. Мартин от Тур (ок. 316 – 397) е един от най-любимите и почитани светци през античността и в средновековна Франция....