Latest News

Да приемем Христос

8 март 2021

Вдовицата от Сарепта посреща пророк Илия много щедро. Въпреки че е чужда в Сидон, тя предлага в негова чест всичко, което й е останало в бедността й. Тя никога не е чувала какво говорят пророците за достойнствата на милостинята, още по-малко какво казва Христос за това: Ггладен бях, и Ми дадохте да ям“ (Мт 25,35).

Ако пред такова насърчение и такива награди, пред обещанията да получим Божието царство и неговото блаженство, не успеем да бъдем толкова добри като тази вдовица, до какви оправдания ще прибегнем? Една жена от Сидон, вдовица, заета с грижите за семейството, която мисли за смъртта, допуска непознат човек и му дава малкото брашно, което й е останало… А ние? Наставлявани от пророци, поучавани от Христос, способни да мислим за това, което предстои, несмущавани от глад, много по-заможни от тази жена – ще бъдем ли простени, ако не се осмелим да вземем от това, което притежаваме и да го раздадем? Толкова лекомислено ли ще се отнесем към спасението си?

Затова нека да проявим към бедните голямо състрадание, за да станем достойни да притежаваме бъдещите блага във вечността, чрез благодатта и любовта на нашия Господ Исус Христос.

Св. Йоан Златоуст

Подбор и превод: catholic-news.bg

Импулс за днес

Съкрушение

Съкрушение

6 март 2021 Какво е съкрушението? Това е състояние на душата, което я кара да остане с нагласата за разкаяние, което се е превърнало в добър навик. Бл. К. Мармион (1858-1923) игумен ...

Импулс за днес

Бедните са поверени и на теб

Бедните са поверени и на теб

5 март 2021 Трогнат от голямата нужда на човека, Бог му даде закона и пророците, а преди това и неписания закон на природата (срв. Рим 1,26). .. а накрая пожертва себе си за живота на света. Той ни даде...

Импулс за днес

Да бъдем бедни в богатството си

Да бъдем бедни в богатството си

4 март 2021 Дали бедният бил приет от ангелите само заради бедността си? И само заради богатството си ли богатият бил предаден на мъчителни болки? Не, нека да го разберем правилно: Смирението е т...

Импулс за днес

Срещи със страданието

Срещи със страданието

2 март 2021 Да бъдеш милостив не изглежда лесна задача. Имаме достатъчно свои страдания, за да понасяме също и болката на онези, които срещаме. Сърцето ни щеше да се съпротивлява, ако имаше друг...

Духовни размишления

Приятно ни е да бъдем на хълма на Преображението, а от хълма на Голгота бягаме…

Приятно ни е да бъдем на хълма на Преображението, а от хълма на Голгота бягаме…

28 февруари 2021 Нека да си представим, че на някого от нашите познати са предложили министерско кресло. Ние си имаме своя месторабота и в достатъчна степен сме сигурни в бъдещето си, но ето – сре...

Импулс за днес

Кръстен път по размишления на блажения отец д-р Михал Сопочко

Кръстен път по размишления на блажения отец д-р Михал Сопочко

26 февруари 2021 „О, Исусе, благодаря Ти за книгата, която отвори пред очите на душата ми. Книгата е Твоето страдание, което Ти прие от любов към мен. От нея се научих да обичам Бог и душите. В нея ...

Импулс за днес

Пътят на Евангелието – тесен, но много надежден, царски път

Пътят на Евангелието – тесен, но много надежден, царски път

25 февруари 2021 „Дойдох, за да ви окуража по пътя на Евангелието, един определено тесен, но много надежден, царски път, изпробван от поколения християни, препоръчван от светците и блажените [...

Импулс за днес

Постът е голяма сила

Постът е голяма сила

24 февруари 2021 „Виж какво прави постът. Той лекува болестите, пресушава излишните сокове в тялото, прогонва злите духове, пъди неправилните мисли, дава по-голяма яснота на духа, очиства сърц...

Импулс за днес

Мълчанието

Мълчанието

23 февруари 2021 Ние сме свикнали да реагираме на говора и си мислим, че винаги сме длъжни да отговаряме, без да държим сметка дали това, което казваме е по волята на Бога. Мълчаливата душа е силна;...