Archive for март 7th, 2017

Себепознание: Гордост

Себепознание: Гордост

7 март 2017, 21:51
ІІ част от 33-дневната подготовка за пълното посвещаване на Исус чрез Мария
Първа седмица. Пети ден
Гордост
Гордостта бе първият грях на ангелите и хората. И днес гордостта държи хората далеч от Бог. „Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат“ (Як 4, 6).
Размишление: „Писмо до приятелите на Кръста“ (20) Себеотричане
Исус казва: „Също [...]

Коментарите са изключени

Становище на Католическата Църква в България

Становище на Католическата Църква в България

7 март 2017, 16:00
СТАНОВИЩЕ НА ЕПИСКОПСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ
ПО ПОВОД НАСТАНЯВАНЕТО НА СЕМЕЙСТВО АЛБАКРИ В БЕЛЕНЕ
В Евангелието Исус казва: „…доколкото сте сторили това на един от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили” (срв. Мат. 25:40).
В светлината на тези думи представителите на католическата общност в България считаме, че всеки човек, независимо от [...]

Коментарите са изключени

Няма вечен живот без кръст

Няма вечен живот без кръст

7 март 2017, 15:44
„…Миналата сряда, с обреда по посипване с пепел, започнахме Постното време, литургично време, което всяка година ни припомня една основополагаща истина: не можем да влезем във вечния живот, без да носим кръста си в единство с Христос. Не можем да стигнем до щастието и мира, без смело да посрещнем вътрешната битка. Това [...]

Коментарите са изключени

Постното време: символи, думи и жестове (2)

Постното време: символи, думи и жестове (2)

7 март 2017, 15:39
ЧИСЛОТО 40
В литургията се говори за Quadragesima (букв. „Четиридесетдневница“), което ще рече – период от четиридесет дни. Постното време ни припомня четиридесетте дни изкушения, преживени от Господ в пустинята, преди да се отправи към изпълнение на Своята обществена мисия. В Евангелието от св. Матей четем: „Исус бе отведен от Духа в пустинята, [...]

Коментарите са изключени

Когато се молиш, не говори излишно

Когато се молиш, не говори излишно

7 март 2017, 15:38
„Моето слово, което излиза от устата Ми, не се връща при Мене празно, а изпълнява онова, което Ми е угодно“ – казва Господ чрез устата на пророк Исайя. „Когато се молите, не говорете излишно“ – учи Христос Своите ученици. Словата, думите в днешния свят са силно обезценени. Най-съкровената дума, „любов“, се използва [...]

Коментарите са изключени