Archive for март 11th, 2017

Да опознаем Мария. Годеница на Светия Дух

Да опознаем Мария. Годеница на Светия Дух

11 март 2017, 22:31
33-дневна духовна подготовка за пълно посвещаване на Исус чрез Мария
Втора седмица. Втори ден
Целият живот на Мария е стоял под сянката на Светия Дух. Светото Писание не говори много за нея; характерно е обаче, че нейното първо и последно споменаване в Новия Завет я представя във връзка със Светия Дух. Истинската любов към [...]

Коментарите са изключени