Archive for март 14th, 2017

Да опознаем Мария. Царица на Апостолите

Да опознаем Мария. Царица на Апостолите

14 март 2017, 21:41
33-дневна духовна подготовка за пълно посвещаване на Исус чрез Мария
(по св. Луи Мари Гриньон дьо Монфор)
Втора седмица. Пети ден
Същността на апостолството се състои в това да се носи Христос в душите на хората. А това е продължение на майчинската задача на Мария. Ето защо почитта към Мария и апостолството са тясно свързани. [...]

Коментарите са изключени