Archive for април 9th, 2017

Литургичен пътеводител през Светата седмица (1)

Литургичен пътеводител през Светата седмица (1)

9 април 2017, 23:00
ВРЪБНИЦА (ПАЛМОВА НЕДЕЛЯ)
ИЛИ ЗАЩО НОСИМ ВЪРБОВИ КЛОНКИ!?…
Днешната неделя ни въвежда в Светата седмица. Първите споменавания за Връбница отпращат към йерусалимската литургия от ІV в. Вярващите се събирали на Маслиновата планина, откъдето, след прочитане на откъси от Свещеното Писание, се отправяли в процесия към града. Шествието възпоменавало триумфалното влизане на Исус в Йерусалим [...]

Коментарите са изключени

Приятно ни е да бъдем на хълма на Преображението, а от хълма на Голгота бягаме…

Приятно ни е да бъдем на хълма на Преображението, а от хълма на Голгота бягаме…

9 април 2017, 16:51
Нека да си представим, че на някого от нашите познати са предложили министерско кресло.
Ние си имаме своя месторабота и в достатъчна степен сме сигурни в бъдещето си, но ето – среща ни нашият министър и казва: “Остави всичко, откажи се от работата си и ела при мен, защото са ми нужни хора, [...]

Коментарите са изключени