Archive for септември 2nd, 2017

Гладът на Майка Тереза за Бог: Евхаристията и бедните

Гладът на Майка Тереза за Бог: Евхаристията и бедните

2 септември 2017, 14:21
Евхаристията и бедните
Майка Тереза, която намери Исус в хляба и виното на Евхаристията и в бедните, ни кани да направим същото.
Един ден Майка Тереза взела от улицата една жена. Тялото й било покрито с мръсотия, с открити рани и червеи. Майка Тереза я изкъпала търпеливо и измила раните и. Жената не преставала [...]

Коментарите са изключени

Деветница към света Тереза от Калкута – седми ден

Деветница към света Тереза от Калкута - седми ден

2 септември 2017, 14:07
Бог дава с радост
„За да донесе радост в самите ни души добрият Бог отдава Себе си за нас… Радостта не е просто въпрос на темперамент. Службата към Бог и душите винаги е тежка – още повече причини да я искаме и да я оставяме да порасте в сърцата ни. Радостта е молитва. [...]

Коментарите са изключени