Обадиха му, че Исус Назорей минава (Лк 18, 37)

15 ноември 2021

За понеделник от 33-а Обикновена седмица Светата Църква ни предлага евангелския разказ за излекуването на йерихонския слепец и неговата вяра в Исус. Публикуваме кратко размишление по темата:

Ето това е вяра! Щом чул, че покрай него минава Исус Христос, слепият завикал с всички сили: „Исусе, Сине Давидов, помилвай ме” (Лк 18, 38). Той не се боял от нищо. Напротив, когато хората го призовавали да мълчи, слепият крещял още по-гръмко: „Помилвай ме, Сине Давидов!” (Лк 18, 39). Христос бил толкова потресен от вярата и настойчивостта на този човек, че отговорил: „Прогледни, твоята вяра те спаси” (Лк 18, 42).
Ако ти би бил толкова близо до Христос нима не би Му се помолил по същия начин? А всъщност това се случва именно всеки път, когато участват в Светата Литургия! От момента на преосъществяването на даровете Христос истински присъства на олтара под видовете на хляб и вино. Той е директно пред теб! Затова върви напред и Го призовавай от цялото си сърце. Моли се за това, което в момента ти е на душата. За здраве за теб и твоите близки, за разрешаването на конфликтите, за добра работа и т. н. Нека страхът и срамът не те сковават. Повтаряй молбата на слепеца и вярвай, че Бог ще ти отговори. И ти ще чуеш същото, което Исус казал на слепеца: „Твоята вяра те спаси”.
Гръцката дума, която тук означава „спасявам”, са превежда и като „излекувам”. Ако настойчиво призоваваш Исус по време на Литургията, твоята вяра не само ще укрепне, както и твоята душа ще придобие спасение, но също така ще бъде изцелено и тялото ти и целия ти живот. Ще утихне болката от стари душевни рани, ще се разсеят тревогите, обидите, ще се изпари цинизмът. Затова съсредоточи духовния си поглед на Исус Христос, Който пребивава на олтара. Запази тази съсредоточеност в Христос и след Евхаристията, тя ще те приближи до Господ и ще ти открие духовни истини!

„Исусе, Сине Давидов, помилвай ме! Обгърни ме с Твоя изцеряващ поглед и ме спаси. Обичам Те, Господи!”.

Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар