„Днес настана спасение за този дом” (Лк 19, 9)

16 ноември 2021, 09:50

В днешния вторник от 33-а Обикновена седмица Светата Църква ни предлага евангелския разказ за митаря Закхей. Добре познатият ни епизод, в който митарят се качва на дървото, а Спасителят Исус го вижда и го призовава да слезе, за да обядва в неговия дом, е призив към всеки от нас да търси Господ. А Господ бързо намира всеки, който Го търси. Публикуваме кратко размишление по темата:

Историята на Закхей е трогателен разказ за обръщането и изкуплението на грешника Закхей – един успешен човек, който въпреки това чувствал неудовлетвореност от живота. И затова, когато Христос дошъл в града, в който живеел Закхей, в сърцето на митаря се случило нещо. Този Учител бил различен. Той не осъждал, общувал с митари и грешници, изцерявал болни, изгонвал бесове. Закхей се надявал, че ще намери утешение в Исус.
Но митарят имал два големи проблема. Освен че бил малък на ръст, него добре го познавали местните жители. Затова Закхей нямало как незабелязано да се слее с тълпата. А ако хората се опитат да го дискредитират в очите на Исус? Как ще продължи да живее по-нататък? Може пък ако види Христос, и ако Христос го погледне в очите, това да му помогне.
Затова Закхей се качил на дървото! Представете си как този важен чиновник, добре облечен, пременен, се катери по стъблото на дървото. Предприемайки тази стъпка на вярата, той не се замислял над това дали някой ще го види. В този момент за Закхей най-важен бил Христос, Исус бил по-важен от собствената му репутация.
И само каква награда за неговите усилия! Исус Христос не просто го вижда. Той пожелал да обядва у митаря. По време на този обяд ще се състои беседата, която ще преобрази живота на Закхей. За това преобразяване говори и обещанието, което самият Закхей дава: „Ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно”. (Лк 19, 8).
Историята на Закхей е призив да рискуваме, дори това да е една-единствена стъпка на вярата, която ще ни приближи към Господ. Затова побързай, когато видиш възможност да бъдеш с Исус. Търси Го и ще бъдеш учуден колко бързо Той ще те намери.
„Господи, помогни ми да подражавам на смирената решителност на Закхей. Ти си Лечителят на моята душа. Днес аз Ти поверявам целия си живот”.

Превод: www.catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар