Синодът на епископите върви към заключителния документ

25 октомври 2012, 11:10

На 23 октомври по време на утринната сесия на Синода на епископите, посветен на новата евангелизация, главният координатор на събрението кардинал Доналд Уърл прочете на латински език списък с предложения за заключителния документ на форума, изготвен в процесса на работа по тематични групи. Някои предложения бяха събрани със сходни, други коригирани. Върху документа стои гриф “sub secreto” – „секретно”. Той се състои от 57 предложения, разделени в 4 групи. Те засягат природата на новата евангелизация, контекста на църковното служение в наши дни, пастирските отговори на предизвикателствата на врвемето. В него се коментира и мястото на новата евангелизация. В самите предложения по-конкретно се засягат теми като секуларизацията, свободата на вероизповедание и правата на човека, обществените медии, образованието. Подчертава се, че евангелизацията е смисълът на мисията на Църквата, а в нейната сърцевина е Христос.

ВСИЧКИ НОВИНИ ОТ СИНОДА НА ЕПИСКОПИТЕ >>>>>>

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар