Синодът на епископите се обърна към вярващите с Послание до Божия народ

26 октомври 2012, 14:35

На 26 октомври 2012 г., с приключването на асамблеята на Синода на епископите, посветена на новата евангелизация, участниците утвърдиха текста на специално Послание до Божия народ – своеобразен синтез на работата на форума. В присъствието на Папа Бенедикт ХVІ документът бе прочетен на пет езика – италиански, френски, испански, английски и немски. Целият документ е пропит от мисълта, че новата евангелизация е една спешна необходимост за съвременния свят, а християните са призвани да проповядват Евангелието със „спокойна смелост”, побеждавайки страха от вярата.
В началото на документа синодалните отци сравняват съвременния свят със самарянката, носеща празна стомна – символ на жаждата и копнежа за Бог. Именно Църквата, съгласно авторите на посланието, трябва да утоли тази жажда, откривайки Христос на света. И все пак, за да евангелизира, самата Църква трябва да бъде евангелизирана. На моменти думите на синодалните отци звучат доста силно: „Горко ми, ако си мисля, че новата евангелизация не се отнася до мен самия”, както и друг цитат: „Със смирение трябва да признаем, че бедността и слабостта на Христовите ученици, особено на Неговите слуги, влияят на убедителността на мисиите”. В същото време в посланието звучи призив да сме силни във вярата и да знаем, че светът, въпреки че е изпълнен с предизвикателства и противоречия, си остава свят, обичан от Бог.
Синодалните отци призовават да бъде отхвърлен песимизма, свързан със страха от глобализацията, секуларизацията, емиграцията, атеизма, хегемонията на политиците и държавите: всички тези предизвикателства трябва да бъдат поводи за евангелизацията. „Не става дума да разпространяваме Евангелието като продукт на пазара, а да преоткрием начините, чрез които хората да могат да видят красотата от срещата с Христос” – отбелязват синодалните отци.
Оттук и призивът за евангелизация в семействата, църковните общности и енориите. Особено внимание се обръща на необходимостта да се помогне на младежите да срещнат истинския Христос.
В документа се отбелязва още, че новата евангелизация има перспективи – широки, колкото този свят. Затова за осъществяването й е нужен диалог в различните сфери – култура, образование, обществени комуникации, наука, изкуство, икономика, политика. Подчертава се фундаменталното значение на междурелигиозния диалог, който насърчава мира, премахва фундаментализа, осъжда насилието над вярващите и тежкото нарушаване на човешките права. Според участниците в Синода съществуват два особено важни пътя за новата евангелизация – размишлението, в рамките на което мълчанието позволява Божието Слово да бъде прието, и служението на бедните – за да бъде разпознат в тяхно лице лика на Христос.
В посланието епископите на Католическата Църква отбелязват уникалния опит и традициите на всяка от отделните местни Църкви в процеса на новата евангелизация.
Кардинал Джузепе Бетори, който представи Посланието до Божия народ, отбеляза, че в резултат на работата на т. нар. малки групи в рамките на Синода са били получени 300 поправки и забележки към първоначалния текст. Редакцията на текста е отнела доста време, като на това е бил посветен целия предишен ден. Работата е продължила до късна нощ. Окончателният текст е далеч по-кратък. Много пунктове са били обединени с подобни на тях или съкратени. Като цяло крайният текст е по-общ.
Участниците в Синода посрещнаха с аплодисменти прочитането на Посланието до Божия народ.

ВСИЧКИ НОВИНИ ОТ СИНОДА НА ЕПИСКОПИТЕ >>>>>>

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар