ОТТЕГЛЯНЕТО НА ПАПА БЕНЕДИКТ ХVІ: Брифинг на говорителя на Ватикана

11 февруари 2013, 15:38

„Папата малко ни изненада, още повече в ден, който за Ватикана е, така да се каже, празничен, следователно имахме, така да се каже, малко време, за да се организираме за тази така важна ситуация” – с тези думи отец Федерико Ломбарди, говорител на Светия Престол, започна брифинга си, по време на който даде допълнителна информация по повод световната новина номер едно, че Светият Отец се оттегля от Престола на Св. Петър. „Както мнозина от вас знаят – продължи свещеникът-йезуит, – тази сутрин се проведе редовен публичен консисторий за някои канонизации и също така бе утвърден деня за канонизирането на някои нови светци. По този повод бяха свикани кардиналите – затова консисторият се нарича „публичен”, – всички кардинали, които са в Рим и които могат да участват, т.е. събраха се голям брой кардинали. Папата избра този определено важен случай, пред събралата се колегия на кардиналите, да направи едно изключително важно съобщение”. Отец Ломбарди подчерта още: „Папата казва, че неколкократно е изпитвал съвестта си пред Бог. И ето, следователно, имаме едно лично, дълбоко решение, взето в атмосфера на молитва пред Господ, от Когото е получил мисията, която изпълнява. И е стигнал до убеждението, че силите му, поради напредналата възраст, не са достатъчни, за да изпълнява по адекватен начин Петровото служение. Това е основният мотив за решението”. Ватиканският говорител изтъкна и другите причини за оттеглянето на Папата, които самият Папа е отбелязал в изявлението си пред кардиналите (пълният текст – ТУК).
Отец Федерико Ломбарди поясни, че оттеглянето на Римския епископ се допуска от каноническото право. В случая приложим е канон 332, параграф 2, в който се казва, че в случай, когато Римският Папа се оттегли от своето служение, не се изисква никой да приема това оттегляне или тази оставка. За да е валидно оттеглянето е необходимо то да е направено свободно и да бъде обявено по съответния начин. „Двете фундаментални точки следователно са свободата и съответното обявяване. Свобода и публично оповестяване, каквото всъщност се явява публичният консисторий, на който Папата оповести своята воля” – поясни отец Ломбарди. „Бенедикт ХVІ ще изпълнява изцяло своите функции и своето служение до 20 ч. на 28 февруари. От този момент започва ситуация на sede vacante (вакантен престол – бел. прев.), която е уредена от юридическа и каноническа гледна точка от текстовете, които се отнасят до вакантния престол в Кодекса на каноническото право и в Апостолическата конституция Universi Dominic Gregis на Папа Йоан-Павел ІІ, отнасяща се до апостолическия престол” – добави говорителят на Светия Престол.
Федерико Ломбарди допълни, че декларацията на Папата е в синхрон с онова, което Папата вече е декларирал в книгата-интервю „Светлина на света” на Петер Зеевалд, в която има два точни въпроса, отнасящи се хипотезата за оттегляне. В първия си въпрос Зеевалд пита дали е имало трудни ситуации в понтификата и дали Папата е мислел за оттегляне. Отговорът на Папата тогава е, че при труден момент, какъвто е настоящия, не може да става и дума за оттегляне и преди всичко трудната ситуация трябва да бъде преодоляна. И добавя, че евентуално оттегляне би било допустимо в момент на спокойствие или ако моментът на опасност не е отминал и не трябва друг да се заеме с него. На втория въпрос на Зеевалд, третиращ една въображаема ситуация на оттегляне, Папа Бенедикт ХVІ споделя, че това е възможно, ако Папата вече не е в подходящо физическо, умствено и душевно състояние, за да продължи, още повече че каноническото право предвижда обстоятелства, при които оттеглянето е възможно.
Отец Федерико Ломбарди поясни и какво следва за самия Папа след оттеглянето му. Когато започне момента на sede vacante, Папата най-напред би трябвало да се премести в Кастел Гандолфо и впоследствие, когато приключи работата (на конклава – бел. ред.), ще се премести в манастира при сестрите в клаузура на територията на Ватикана. „Лично аз – заключи отец Ломбарди – приех съобщението за оттеглянето на Папата с голяма адмирация за големия кураж, за свободата на духа и за голямото разбиране за отговорността на неговото служение. Бенедикт ХVІ ни оставя едно голямо свидетелство за духовна свобода и за голямо разбиране на проблемите на управлението на Църквата в света днес”.


Новини: Ватикана

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар