ОТТЕГЛЯНЕТО НА ПАПА БЕНЕДИКТ ХVІ: Какво следва според каноническото право?

11 февруари 2013, 16:46

Кодексът на каноническото право на Католическата Църква предвижда два случая, в които престолът на Св. Петър остава вакантен – при смърт на Папата или при негово оттегляне. При оттегляне приложим е параграф 2 към канон 332, според който за валидността на този акт е необходимо той да е извършен свободно и да е оповестен подходящо, като при това не е необходимо някой да го приема, нито пък някой може да го оспорва.

Ролята на кардиналската колегия
Апостолическата конституция Universi Dominici Gregis, обнародвана от Папа Йоан-Павел ІІ на 22 февруари 1996 г. и изменена с Motu Proprio от Папа Бенедикт ХVІ, посочва правилата, които трябва да бъдат следвани при вакантен апостолически престол. Конституцията уточнява, че при sede vacante колегията на кардиналите няма нито властта, нито юрисдикцията да се произнася по въпросите, които са от компетенцията на Светия Отец и в рамките на вакантен престол има правомощия само относно текущите дела на Църквата.

Ключовата роля на двама кардинали
След 21 ч. на 28 февруари 2013 г. двама кардинали ще имат ключова роля:
- Кардинал-камерлингът – в случая това е кардинал Тарчизио Бертоне. Неговата роля ще се състои в това да се грижи за текущите дела на Църквата до избирането на следващия Папа;
- Деканът на кардиналската колегия – в случая това е кардинал Анджело Содано. Той е този, който ще председателства генералните подготвителни конгрегации за избирането на нов Папа. Той ще трябва да свика конклава в Рим и да го председателства.

Всички заглавия, свързани с оттеглянето на Папа Бенедикт ХVІ:
ПАПА БЕНЕДИКТ ХVІ ОБЯВИ ОТТЕГЛЯНЕТО СИ ОТ ПЕТРОВИЯ ПРЕСТОЛ
ОТТЕГЛЯНЕТО НА ПАПА БЕНЕДИКТ ХVІ: Брифинг на говорителя на Ватикана
ОТТЕГЛЯНЕТО НА ПАПА БЕНЕДИКТ ХVІ: Реакцията на италианските епископи
ОТТЕГЛЯНЕТО НА ПАПА БЕНЕДИКТ ХVІ: Реакцията на италианския президент

Новини: Коментари

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар