Светците – здраво закрепени пръчки за лозовия храст

1 ноември 2016, 11:10

Проповед
за тържеството Всички Светци

Автор: † отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
(Клагенфурт, Австрия)

Братя и сестри,
В деня на Всички Светци ми идва на ум библейската притча за лозата. „Аз съм лозата… вие – пръчките” – казал Исус на Своите последователи (Ив 15, 1. 5)
Тази притча ни дистанцира от така наречената фалшива набожност и святост. Неистинският светец е пръчка, която иска да живее без лозовия храст. Иска да се радва на собственото си благополучие, на това, че всичко му върви добре, че успява и всичко може да постигне, че е доволен от това… и да се моли, и да бъде светец! Обаче дори на Исус не всичко се удавало. Поучавал, но не успял всички да обърне, вършил чудеса, в които не всички повярвали, бил в разцвета на живота и можел още толкова много да излекува от проказа, а Го убили… Но Той пребъдвал в Бог! Пребъдвал в Божието послушание и спасил света от отчаяние, защото дал смисъл на човешкото страдание и човешката смърт. Исус станал Човек с цел да действа, да обича и да служи на света чрез хората.
Когато честваме годишнина от смъртта на светец, се казва, че това е неговият рожден ден за Бог, за Небето. Човекът, който живее на земята, дори най-щастливият, винаги е малко самотен, защото човек за човека като че ли не е достатъчен. Смъртта спасява от самота, защото насища човека с Бог. Бог единствен насища всички нужди човешки.
Култът към светците е чест и поклон не пред хората, а пред Бог, обявяващ се в тях тук, на земята.
„Да бъде възхвален Всевишният Бог в Неговите ангели и в Неговите светци!” Амин.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар