„ЦЪРКВА В ОКОВИ“: Българските свещеници-мъченици, осъдени на смърт: БЛ. СВЕЩЕНИЦИ КАМЕН, ПАВЕЛ И ЙОСАФАТ

13 ноември 2019, 09:53

Блажени отец Камен Вичев, Блажени отец Павел Джиджов и Блажени отец Йосафат Шишков

… Тримата Свещеници-Успенци, които днес с радост причислих към лика на Блажените, познаваха много добре тази истина. Причината, поради която Свещениците Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков не се поколебаха да пожертват живота си, беше вярата им в Троичния Бог, любовта към въплътеният Божи Син Исус Христос, на Когото се посветиха в безрезервна служба на Неговата Църква.
Отец Йосафат Шишков казваше: „Нека се стремим да правим по най-добрия начин онова, което се очаква от нас, за да можем да освещавяме“, като добавяше: „Най-важното нещо е да достигнем до Бога, живеейки заради Него – всичко друго е без значение“. Няколко месеца преди несправедливия процес, по време на който те бяха осъдени на смърт заедно с Епископ Евгений Босилков, почти предвиждайки предстоящото изпитание, отец Камен Вичев писа на своя Главен Предстоятел: „Придобийте за нас с молитвата си багодатта да останем верни на Христос и на Църквата във всекидневния си живот, за да бъдем достойни да станем Негови свидетели, когато дойде момента“. А отец Павел Джиджов казваше: „Очакваме да дойде нашия ред: нека бъде волята Божия“.
…Смелата последователност на свещениците Йосафат, Павел и Камен, въпреки страданията и затвора, беше призната от техните бивши ученици – католици, православни, евреи и мюсюлмани –, от техните енорияши, събратя и другари по съдба. Със своята активност, вярност към Евангелието, безвъзмездно служение към Родината, те се представят като образци за днешните християни, по-специално за българските младежи, които се стремят да открият смисъла на живота си и желаят да следват Христос като миряни или като богопосветени.
Особената отдаденост, с която новите Блажени придружаваха кандидатите за Свещенство, нека бъде стимул за всички.

(Из проповедта на Папа Йоан-Павел ІІ на Литургията-Провъзгласяване за Блажени,
Пловдив, площад Централен, 26 май 2002 г.)

„От Асизи до София“ – в последните 10-12 минути на филма моменти от Литургията за беатификация на о. Камен Вичев, о. Павел Джиджов и о. Йосафат Шишков

Новини: In Memoriam

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар