Свети архангели Михаил, Гавраил и Рафаил

29 септември 2016, 09:12

Последната проповед, която † отец Мариуш Полцин, OFM Cap. написа тук на земята за празника на светите архангели
29.09.2015, Клагенфурт

Братя и сестри,
На двадесет и девети септември честваме тримата архангели: Михаил, Гавраил и Рафаил – най-големите ангели.
Какво знаем за тях? Какво знаем за Архангел Михаил? Говори се, че се бил погледнал в повърхността на езерото като в огледало и забелязал, че е най-красив из всичките Божии създания. Обаче не помислил за себе си, а бил се замислил единствено за Бог. Бог създава ангелите, Бог раздава всякакви длъжности и принадлежащите им почести. Думата „Михаил” означава: „Кой е като Бог”. Съдържа в себе си обожаване на Бог, възхищение от Бог. Откровението – Апокалипсисът, казва, че Михаил свалял демоните в небитието. Тези хора, които умират, жадувайки Божия закрила, се молят именно на Михаил.
Архангел Гавраил. Рисували го най-големите художници: Джото, Леонардо, Фра Анджелико. Именно Гавраил започнал да казва: „Радвай се, Марийо”, началото на светата Броеница. Още молитвата „Отче наш” била неизвестна, а ангелът вече казвал: „Радвай се, благодатна Марийо”. Три пъти на ден, като че ни се припомня Ангел Господен, трикратно чуваме неговите големи слова: „Не се бой, защото силата на Всевишния ще те засени”. Според традицията той ще бъде онзи, който ще засвири на тръбата на Окончателния – Страшен Съд.
Рафаил – от Книгата на Товита. Онзи, който тръгнал да търси лекарства за баща му, беззащитен излязъл в пустинята, по-страшна от Голиат великана, дори прашка нямал, каквато имал Давид… Появил се тогава някой, който му помогнал. Тобия се завърнал с лекарството, излекувал баща си. Покровител на всички Ангели Пазители – Рафаил , който ни помага.
Всеки от тримата ангели има нещо да ни каже.
Михаил казва: „Не мисли само и единствено за себе си. Не си приписвай никакви заслуги. Това, което е хубаво, умно и добро в теб, произхожда и принадлежи на Бог.”
Гавраил казва: „Не се бой, Силата на Всевишния ще те осени.” Така, както и Божията Майка е била защитена от Божията мощ.
Рафаил пък ни говори: „Чуй ме, когато на някого служиш, за някого се грижиш, тогава невидими ръце ще ти помагат дори тогава, когато пред теб предстои най-трудната пустиня за преминаване.”
Архангелите не виждаме, но все пак нещо знаем за тях. Постоянно ни помагат и са близо до нас.
В Библията четем, че Авраам, Лот, Моисей, Исус и други са се покланяли пред ангелите. Така са правили и светците. Св. Йоан Апостол разказва за себе си: „И паднах пред нозете му, да му се поклоня” (Откр. 19,10). Св. Григорий Назиански, напускайки Църквата в Константинопол, отдал поклон на Бог, а после на ангелите на тази Църква.
Опасявам се, че днес често от ангела хората правят нещо като „великденско изписано яйце” за децата, наивна картинка, представяща го като девойка с крила… В същото време ангелът е невидимата величествена сила на Бог, Негов пратеник, извор на мощта не само за децата.
Ангелът Пазител, чийто празник е на 2 октомври, не само предпазва от пропастите, често в това небитие хвърля и изважда, спасява от най-трудните изпитания.
Към ангелите не е подходящо само да се молим, изпросвайки някаква помощ – ангелите трябва да се почитат като Божии пратеници, известители на Божията Воля.
„Ето, Аз пращам пред тебе Ангела Си да те пази по пътя и да те въведе в онова място, което съм ти приготвил, пази се пред лицето му, не му се опирай, защото той няма да ви прости греха, понеже името Ми е в него.” (Изх. 23,20-21)
Амин.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар