Да станем като Мария

4 май 2018, 19:54

Мария ни кани не само да Я призоваваме в молитвите си, но преди всичко да следваме Нейните думи, Нейния пример.
Като Господня слугиня Мария е била готова да отдаде себе си, да се откаже от всичко и да се жертва, да следва Христос чак до кръста. От нас Тя изисква същото поведение и същата готовност, когато ни сочи към Христос и ни кани: „Каквото ви каже, сторете!” (Ио 2,5) Мария не иска да ни привързва към себе си, Тя ни призовава да следваме Нейния Син. Но за да станем наистина Негови ученици, е необходимо – както сам Христос ни учи – да отвърнем очи от себе си, да се освободим от самодоволството и, като Мария, да се отворим напълно за Христос; трябва да следваме Неговата истина,
която самият Той ни предложи като единствения път за истинския, непреходния живот. „Каквото ви каже, сторете!” – Конкретното следване на Христос изисква от нас приемането на думите Му с вяра, готовност за послушание и отдаденост, съзнателно обвързване на нашата свобода с Неговата истина, с Неговите заповеди. По примера на Мария и ние трябва да изговорим нашето лично Fiat: „Нека ми бъде по думата Ти.”

Св. Йоан-Павел II, папа

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар