Холандски кардинал критикува германските епископи и папата по въпроса за приемане на Причастие с протестанти

8 май 2018, 15:28

Кардинал Вилем Яков Ейк, архиепископ на Утрехт, реагира с ясни думи на опитите на германската епископска конференция да въведе съвместното причастяване на католици и протестанти: „Причастие не бива да се дава на протестанти, дори когато те са женени за католици, защото протестантът не живее в пълно общение с Католическата църква, поради което не споделя категорично вярата в нейната Евхаристия.” И в хода на разсъжденията си заключава: „Ако тя (Евхаристията) се възприема, може да се направи само едно: да се влезе в пълно общение с Католическата църква.”
Кардинал Ейк критикува и начина, по който папа Франциск отговори миналата седмица на немските епископи. Той ги покани в Рим, след като малка група под ръководството на кардинал Вьолки се възпротиви на становището на мнозинството в конференцията, ръководено от кардинал Маркс. Кардинал Маркс и още 46 други епископи се изказаха през февруари за приемане на Причастие от протестанти в определени случаи. Папа Франциск информирал епископите чрез Конгрегацията на вярата, че въпросът трябва да се дискутира отново и дотогава, докато се постигне единодушно решение. Кардинал Ейк пише: „Каноничното право и практиката на Католическата църква, базиращи се на своята вяра, не се решават и променят от това, ако мнозинството на някоя епископска конференция гласува за тях, нито пък ако вотът е единодушен.”
Кардинал Ейк посочва, че учението и практиката на Църквата по въпроса за даване на Причастие на християни от други конфесии са ясно формулирани в Codex Iuris Canonici, т.е. само когато съществува опасност от смърт или по преценка на диоцезалния епископ, респ. на епископската конференция, друга тежка бедствена ситуация налага тези тайнства се даряват от католически служители и на други християни, които не са в пълно общение с Католическата църква и които не могат да намерят кой да им ги даде в тяхната общност или молят за това, ако изразяват католическата вяра по отношение на тези тайнства и правилно разполагат с тях (Can. 844,4)
Кардинал Ейк изтъква, че съвместно причастяване е възможно с православни християни, тъй като Източните църкви, въпреки че не са в общение с Рим, имат истински тайнства и въз основа на апостолската приемственост са съхранили истинските Свещенство и Евхаристия (CCC Nr. 1400, CIC / 1983 can. 844, § 3).
Протестантите напротив не споделят нито вярата в Свещенството, нито вярата в Евхаристията. Това се отнася и за лутераните. Съществуват сериозни различия, които ги отделят от католическото разбиране за Евхаристиятат и преосъществяването, поради което не е възможно да се дава Причастие на лутерани.
Кардинал Ейк критикува също и нереалистичното виждане на мнозинството в германската епископска конференция за „ограниченията” във връзка с желаната от тях нова практика. Германските епископи твърдят, че тази практика предвиждала само малка група протестанти, онези, чиито съпрузи са католици. Действителността обаче показва, пише кардинал Ейк, че такива „малки групи” с течение на времето „стават все по-големи”. Когато протестанти, които са в брак с католици, видят, че други протестанти, женени за католици, приемат Причастието, ще си помислят, че и те могат да направят същото. Накрая дори протестанти, които не са женени за католици, ще искат да приемат Причастието. Опитът с този начин на приспособяване показва, че критериите бързо се разширяват.
Ейк очаквал от папа Франциск да потвърди недвусмисленото учение по този въпрос, както ясно е посочено в каноничното право и катехизиса. Според него папата трябваше да даде на германските епископи ясни инструкции, основаващи се на ясното учение и практика на Църквата. По същия ясен начин той трябваше да отговори и на германката лутеранка Анке Де Бернардинис, която го попита при посещението му на 15 ноември 2015 г. в лутеранската църква в Рим дали и кога ще може да получава Причастие заедно със съпруга си, който е католик, вместо да говори, че можела да получава Причастието въз основа на кръщението си, по съвест.
Кардинал Ейк пише по-нататък: „От това, че няма яснота сред вярващите възниква голямо объркване и се застрашава единството на Църквата. Това се отнася и за кардинали, които публично искат да благославят хомосексуални връзки, което е диаметрално противоположно на учението на Църквата, основаващо се на Свещеното Писание, че според реда на сътворението бракът може да съществува само между мъж и жена.”
Кардинал Ейк завършва писмото си, подписано на 5 май т.г. с думите: „Отчитайки, че епископите и преди всичко наследникът на Петър не успяват вярно и в единство да съхраняват и предават съдържащото се в Свещената традиция и в Светото Писание изповядване на вярата, не мога да не се замисля за параграф 675 от Катехизиса на Католическата Църква: Преди идването на Христос Църквата трябва да премине през едно последно изпитание, което ще разклати вярата на мнозина вярващи. Преследването, което съпътства нейното странстване на земята, ще открие „тайната на безчестието” под формата на религиозна лъжа, която поднася на хората привидно решение на техните проблеми с цената на отричане от истината.

Новини: Коментари

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар