Папа Франциск: Да бъдем мъже и жени на Възнесението! (пълен текст)

15 май 2018, 22:30

Публикуваме размишлението на папа Франциск, произнесено пред вярващите на площад „Св. Петър“, в неделя, 13 май 2018 г., по време на молитвата Regina Caeli.

„Скъпи братя и сестри, добър ден!
Днес в Италия и много други страни се чества тържеството Възнесение Господне. Този празник съдържа в себе си два елемента. От една страна, той насочва погледа ни към небесата, където Исус в слава сяда отдясно на Отца (срв. Мк. 16, 19). От друга страна, той ни напомня за началото на мисията на Църквата. Защо? Защото Исус, възкръснал и възнесъл се в небето, изпраща Своите ученици да разпространяват Евангелието по целия свят. По такъв начин Възнесението ни насърчава да издигнем взор към небето, за да можем веднага след това да го насочим към земята, изпълнявайки задачата, която Възкръсналият Господ ни възлага.
Точно това ни приканва да правим и днешният евангелски откъс, в който Възнесението се случва веднага, след като Исус поверява мисията на учениците Си. Става дума за една мисия без край – буквално – за мисия без предел, надминаваща човешките възможности. Всъщност Исус казва: „Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всички твари“ (Мк. 16, 15). Тази задача изглежда твърде амбициозна, като имаме предвид това, че Исус я възлага на неголяма група прости хора, които нямат големи интелектуални способности! Но точно тази малка група, почти незабележима на фона на силите на този свят, е призвана да занесе посланието на Исусовата любов и милосърдие до всички краища на земята.
Този Божи план обаче може да се осъществи само със силата, която Бог дава на апостолите. В тази връзка Исус ги уверява, че мисията им ще бъде подкрепяна от Светия Дух. В тази връзка Той им казва: „Ще приемете сила, когато слезе върху вас Светият Дух; и ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим и по цяла Юдея и Самария, и до краищата на земята“ (Деян. 1, 8). Именно така тази можа да бъде изпълнена, и апостолите дадоха началото на това дело, продължено впоследствие от техните приемници. Мисията, поверена от Исус на апостолите, е продължена през вековете, и продължава и днес: тя изисква сътрудничество от страна на всички нас. Всъщност всеки, по силата на Кръщението, което е получил, е упълномощен да известява Евангелието. Именно Кръщението е това, което ни упълномощава и ни задължава да бъдем мисионери и да известяваме Евангелието!
Като дава началото на една нова форма на Исусовото присъствие сред нас, Възнесението на Господ в небето изисква да отворим очите и сърцата си, за да Го срещнем, да Му служим и да свидетелстваме за Него на другите. Става дума за това да бъдем мъже и жени на Възнесението, което означава – търсачи на Христос по пътищата на нашето време, носейки Неговото спасително слово до края на земята. На този път ние срещаме самия Христос в братята, най-вече в най-бедните, онези, които понасят тежкия и угнетяващ опит от старите и нови форми на нищета. Както в началото Възкръсналият Христос изпрати Своите апостоли със силата на Светия Дух, така днес Той кани всички нас, със същата тази сила, да даваме на света конкретни и видими знаци на надежда. Защото Исус ни дава надеждата; Той се завърна в небето и отвори вратите на небето, давайки ни надеждата, се и ние ще отидем там.
Нека Дева Мария, Майка на умрелия и възкръснал Господ, която оживяваше вярата на първата общност от ученици, да ни помага и на нас да държим „горе сърцата“, както ни насърчава литургията. В същото време, нека ни помага „да стоим на земята“ и смело да сеем семето на Евангелието в конкретните ситуации от живота и историята.“

Източник: Светият Престол
Превод: © www.catholic-news.bg

Новини: Regina Coeli

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар