Молитвено участие в VIII поклонничество пеша до Богородица от Малко Търново – ТРЕТИ ДЕН

24 август 2018, 07:00

ТРЕТИ ДЕН
24 август (петък)
МАРШРУТ: Ясна поляна – Заберново
НАМЕРЕНИЕ НА ДЕНЯ: за България – за вяра и упование в Бога
СВ. ЛИТУРГИЯ: латински обряд, Ясна поляна, празник на св. Вартоломей Апостол

ОТКЪС ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО ЗА МЕДИТАЦИЯ
Mт 10,7-13
Исус каза на учениците си: И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно; болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.
Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.
В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: мир на тая къща! И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.

За какво се моля? За дълбоко преживяване на истината, че Исус желае моето свидетелство.

Ще се вслушам внимателно в Исус, Който насърчава учениците си. Поверява им първите апостолски задачи. Ще се опитам да намеря себе си сред учениците, които Учителят изпраща.

Исус иска да бъда свидетел на приближаването на Неговото царство. Самият Той персонализира (олицетворява) тази близост. Живее в мен, в моето ежедневие. Присъства чрез Божието Слово и в Евхаристията.

Живее ли в мен усещането за близостта на Исус? В какви ситуации и знаци най-много усещам Неговата близост? Има ли нещо, което в този момент ме отделя от Него?

Исус иска днес да извършва чрез мен същите дела, за които четем в днешния откъс от Евангелието : иска чрез мен да изцерява, прокажени да очиства, мъртви да възкресява, бесове да изгонва. Вярвам ли в това?

Исус ме предупреждава да не се осланям на моите собствени подсигуровки. Ще се вгледам в моите всекидневни решения, инициативи, апостолски планове. Кое е моята най-голяма опора? Кое е първата опорна точка в моето разпознаване на конкретното призоваване дадения момент?

В моето свидетелстване за Исус трябва да се водя от свободата и мира (ст. 11-13). Само истинската свобода отваря човека и му носи мир. Има ли в мен свобода и мир към тези, които не уважават моите религиозни възгледи?

В сърдечен разговор с Исус ще Му предам всички места, в които живея, които посещавам, хора и отношенията… Ще се моля за себе си: „ Исусе, направи ме инструмент на Твоята свобода и на Твоя мир.“

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар