Деветница към Свети Архангел Михаил. Шести ден

26 септември 2018, 18:43

В чест на властите

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни от атаките на дявола, за да устоим на последния Страшен съд и да намерим милост пред съдията. Когато ти се сражаваше с дракона, от небето се чу глас, който викаше: „Чест и слава на всемогъщия Бог!“ Когато ти се спусна от небесата, морето зашумя и земята се разтресе. Ела на помощ на Божия народ.

3 х Отче наш; 3 х Радвай се; 3 х Слава

Шеста благодат: В съюз с хора на властите те молим, закриляй страната ни и дай на народите мир. Амин.

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар