Деветница към Свети Архангел Михаил. Седми ден

27 септември 2018, 18:12

В чест на княжествата

О, Свети Михаиле, на когото Бог възложи да води небесните войнства, просветли душата ми, укрепи сърцето ми, изложено на изкушенията на света. Повдигни духа ми, за да не напускам тесния път към съвършенството.

3 х Отче наш; 3 х Радвай се; 3 х Слава

Седма благодат: Молим те, свети Михаиле, върховен архангел, в съюз с ангелския хор на княжествата освободи жителите на нашата страна и нашия град от всякакъв вид страдания на тялото и най-вече на душата. Амин.

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар