Деветница към Свети Архангел Михаил. Осми ден

28 септември 2018, 17:43

В чест на Архангелите

Архангеле Михаиле, на теб е поръчано да претегляш душите ни на везните си и да ни подкрепяш в борбата. Твоята красота и мощ са неописуеми. Защитавай ме срещу враговете на душата ми и ми позволи да почувствам, че при теб съм в безопасност.

3 х Отче наш; 3 х Радвай се; 3 х Слава

Осма благодат: В съюз с хора на архангелите и деветте ангелски хора те молим, свети Михаиле, да се грижиш за нас в този живот и най-вече да ни помагаш в предсмъртните страдания, когато предаваш душата ни на Създателя, така че като добрия разбойник да стигнем с Исус в Рая. Амин.

(kommherrjesus.de)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар