Деветница към Свети Архангел Михаил. Девети ден

29 септември 2018, 16:56

В чест на Ангелите Пазители

Славни Архангеле Михаиле, покровител на Църквата, на теб е възложено да довеждаш душите на умиращите пред Божия престол и да ги предаваш на вечния Съдия. Придружаван от моя Ангел Пазител, те моля, ела ми на помощ в последната битка, укрепи ме във вярата, надеждата и любовта и ме заведи в общността на ангелите и всички Божи избраници.

3 х Отче наш; 3 х Радвай се; 3 х Слава

Девета благодат: В съюз с ангелския хор на Ангелите Пазители и деветте хора на ангелите те молим да се грижиш за нашия живот и за всички, които са ни поверени. Освободи отечеството ни и специално родния ни град от глад, чума, война, лошо време, земетресение и стихийни бедствия. Помогни ни да можем вечно да се радваме, че виждаме Светата Троица в единство с всички ангели и светци. Амин.

В края на Деветницата:

Хвалете Бога, всички негови ангели, които с могъща сила изпълнявате неговата воля. Той заповяда на ангелите си да те пазят по всички твои пътища. Пред лицето на ангелите искам да Те хваля, Боже мой. Искам да Те обожавам и да възхвалявам Твоето свято име.

Господи, чуй молитвата ми. И нека моят зов стигне при Теб.

Да се помолим! Всемогъщи, вечни Боже, който в Твоята неизразима доброта си дал на всички хора от майчината утроба специален ангел за защита на тялото и душата, дай ми благодатта да следвам моя свят ангел така предано и толкова да го обичам, че с Твоята благодат и под неговата закрила един ден да стигна до небесната родина, където с него и всички свети ангели да заслужа да виждам Твоето божествено лице. Чрез Христа, нашия Господ.
Амин.

(kommherrjesus.de)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар