Насърчение за Адвента: Събуди се – Бог идва!

12 декември 2018, 09:10

„Събуди се! Спомни си, че Бог идва! Не вчера, не утре, а днес, сега! Единственият и истински Бог – „Богът на Авраам, Исаак и Яков” – не е Бог, Който живее на небето, без да се интересува от нас и нашата история, а е „Бог, Който идва”. Той е Отец, Който никога не престава да мисли за нас, и Който, с най-голямо внимание към нашата свобода, иска да се срещне с нас и да дойде при нас; Той иска да дойде в нашата среда и да живее сред нас, Той иска да остане при нас. Към Неговото „идване” го подтиква волята Му да ни избави от злото и от смъртта, от всичко, което пречи на истинското ни щастие. Бог идва, за да ни спаси.“

Папа Бенедикт ХVІ
(Проповед на първа вечерна молитва, 2 декември 2006)

Превод: www.catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар