Кардиналите Бърк и Брандмюлер към председателите на епископски конференции: „И вие ли ще мълчите?“

20 февруари 2019, 10:21

Кардиналите Реймънд Лео Бърк и Валтер Брандмюлер, двамата отанали живи кардинали от dubia-та, публикуваха отворено писмо до председателите на епископските конференции на Католическата Църква от целия свят по повод предстоящата среща във Ватикана, посветена на сексуалните злоупотреби сред духовенството.
„Чумата на хомосексуалния дневен ред се е разпространила вътре в Църквата, подпомагана от организирани мрежи и закриляна от съучастническа атмосфера и мълчалива конспирация“ – пишат кардиналите. Според двамата църковната йерархия се опитва да игнорира този факт и обвинява „клерикализма“ като основна причина за кризата със сексуалните злоупотреби. Брандмюлер и Бърк възразяват срещу този подход, като пишат: „Първата и първична вина на духовенството не е свързана със злоупотребата с власт, а с отхвърлянето на истината на Евангелието. Дори само публичното отхвърляне – с думи и дела – на божествения и естествен закон е в основата на злото, което покварява определени кръгове в Църквата.“
Пред LifeSiteNews кардинал Бърк обясни какво очаква да постигнат (с Брандмюлер) с това писмо: „Като имаме предвид безспорното състояние на объркване и грешка в Църквата във връзка с най-фундаменталните морални въпроси, пастирите на душите трябва да издигнат глас в защита на учението на Христос и Неговата Църква“ – заявява кардинал Бърк. „Мълчанието е своеобразно сътрудничество с все по-разпространяващото се объркване и разделение, което нанася сериозни вреди на много души“ – категоричен е той.
Като отбелязват факта, че тяхната dubia (публикувана през 2016 г.) по повод папския документ Amoris Laetitia така и не получи никакъв отговор от страна на папа Франциск, сега двамата кардинали се обръщат към участниците в срещата, посветена на злоупотребите в Църквата: „Изправени пред тази ситуация, кардиналите и епископите мълчат. И вие ли ще мълчите по повод срещата, свикана във Ватикана на 21 февруари?“
Точно както мълчанието по повод dubia-та сега е „част от една по-обща криза на вярата“, двамата кардинали настояват да се обърне внимание на мълчанието по отношение на кризата сред духовенството, свързана със сексуалните злоупотреби. В тази връзка те пишат: „Затова ние ви насърчаваме: извисете глас в защита на целостта на учението на Църквата!“

Източник: LifeSiteNews

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар