Кратка Броеница на Христовите рани

13 март 2019, 16:21

В името на Отца…

О, Исусе, божествен Изкупител, бъди милостив към нас и към целия свят.

Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай нас и целия свят.

Благодат и милост, о, Исусе мой, по време на настоящата опасност. Покрий всички ни с Твоята свята скъпоценна кръв. Амин.

Вечни Отче, молим Те, смили се над нас чрез скъпоценната кръв на Твоя възлюбен Син. Амин.

На големите мъниста:
Вечни Отче, поднасяме Ти раните на нашия Господ Исус Христос, за изцеление на раните на душите ни.

На малките мъниста 10 пъти:
Исусе мой, прошка и милосърдие чрез заслугите на Твоите свети рани.

На края:
Вечни Отче, поднасяме Ти раните на нашия Господ Исус Христос, за изцеление на раните на душите ни. (3 х)

В името на Отца…

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите, публикувани в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар