По Кръстния път не бива да оставаме само зрители

15 март 2019, 18:25

„По Кръстния път не бива да оставаме само зрители. Ние участваме в него и трябва да търсим мястото си: Къде сме ние? По Кръстния път не можем да останем неутрални. Пилат, скептичният интелектуалец, опита да бъде неутрален, да стои надалеч от него – но именно поради това той зае позиция срещу справедливостта, от конформизъм, заради кариерата си. Трябва да търсим мястото си. В огледалото на Кръста видяхме всички страдания на днешното човечество. В Кръста на Христос днес видяхме страданието на изоставените и малтретирани деца, заплахите, на които е изложено семейството, разделението на света във високомерието на богатите, които не забелязват Лазар пред вратата си и толкова много бедни, които са измъчвани от глад и жажда.“

Папа Бенедикт ХVІ

(Из словото по време на Кръстния път в Колизеума, 14 април 2006 г.)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар