Слънцето няма да угасне

27 март 2019, 15:45

„Исусе мой, въпреки че наоколо ми е тъмна нощ и черни облаци покриват хоризонта, аз все пак знам, че слънцето няма да угасне. О, Господи, въпреки че не мога да Те проумея и да разбера Твоите действия – въпреки това вярвам в Твоето милосърдие. Ако Твоята воля, Господи, е завинаги да живея в тази тъмнина – бъди възхвален. За едно Те моля, Исусе мой, не допускай да Те обидя с нещо. О, Исусе мой, само Ти познаваш копнежите и страданията на сърцето ми. Радвам се, че мога да страдам мъничко за Теб. Когато забелязвам, че страданието надвишава силите ми, търся прибежище у Господа, в Пресветото Тайнство на олтара и дълбоката тишина е моят разговор с Господ.“

Света Фаустина
Дневник І, 73

Превод:catholic-news.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите, публикувани в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар