Броеница на Кръстния път

29 март 2019, 13:56

Броеницата на Кръстния път се моли за всички души в чистилището и особено:
- За тези, които сами са отнели живота си.
- За починалите внезапно и без приемане на тайнствата.
- За напусналите Църквата, без да се завърнат в нея до смъртта си.

На кръста – Веруюто

На голямото мънисто след кръста – Отче наш…

На трите малки мъниста (между кръста и първия медальон):
1. В чест на Мария всякога Дева
Радвай се…

2. В чест на Дева Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

Слава…

І.Спиране първо: Исус е осъден на смърт

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

ІІ.Спиране второ: Исус взема тежкия Кръст на раменете Си

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

ІІІ.Спиране трето: Исус пада за първи път под кръста

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

ІV.Спиране четвърто: Исус среща пресветата Си Майка

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

V.Спиране пето: Симон Киренеец помага на Исус да носи Кръста

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

VІ.Спиране шесто: Вероника избърсва лицето на Исус

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

VІІ.Спиране седмо: Исус пада за втори път под Кръста

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

VІІІ.Спиране осмо: Исус утешава плачещите жени

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

ІХ.Спиране девето: Исус пада за трети път под Кръста

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

Х.Спиране десето: Войниците събличат дрехите на Исус

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

ХІ.Спиране единадесето: Исус е прикован на Кръста

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

ХІІ.Спиране дванадесето: Исус умира на Кръста

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

ХІІІ.Спиране тринадесето: Исус е снет от Кръста и положен в скута на Майка Си

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

ХІV.Спиране четиринадесето: Исус е положен в гроба

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш

10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души

Слава…

О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.

О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.

Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.

Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

Накрая:

Радвай се, Царице…

Спомни си, о всемилостива Дево…

Свети Йосифе, моли се за нас.

След това се моли Броеницата на Божието Милосърдие.

—–
Превод: catholic-news.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите, публикувани в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар