Всички най-греховни удоволствия са изцяло духовни

8 април 2019

Ако някой мисли, че за християните най-големият грях е нецеломъдрието, той съвсем не е прав. Греховете на плътта са лоши, но те са най-малко лошите от всички грехове. Всички най-греховни удоволствия са изцяло духовни: това е удоволствието да изкараш другите хора виновни, да важничиш и да се държиш снизходително към тях, да разваляш настроението им, да говориш зад гърба им; също удоволствията на властта, на омразата. Защото вътре в мен съществуват два съперника на човешкото ми „Аз“, което трябва да се опитам да постигна. Това са животинското „Аз“ и дяволското „Аз“. Дяволското „Аз“ е по-лошо от двете. Ето защо студеният, самодоволен педант, който редовно ходи на църква, може да е много по-близо до ада от проститутката. Разбира се, най-добре е да не бъдем нито едното от двете.

К.С.Луис
„Обикновено християнство“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар