Кой е Христос?

23 април 2019

Кой е за мен Христос, Който бе разпънат на Велики Петък и възкръсна в Пасхалната Неделя? Този въпрос трябва да си задаваме всеки ден. Например, песента на Отрока от Книгата на пророк Исайя ни дава пророчески проблясъци за представата за Исус Христос и открива пред нас за пореден път тайната на Словото, станало плът и страдало за нас.
И така, кой е Този Христос? Той е Божият Слуга, изпратен да осъществи всички надежди на Израил. Той се намира в такова единство с избрания Божи народ, че дори носи неговото име – Израил (срв. Ис 49, 3). Той бе скрит в «колчана» на Отца до определения момент (срв. Ис 49, 2). А когато този момент настана, Исус се яви на Израил и предложи на народа участие в славата на Своя Отец.

Пети ден от Деветницата към Божието Милосърдие

Кой е Христос? Той не е само изпълнение на отдавнашния обет за възраждане на Израил, но е и «светлина за народите» (срв. Ис 49, 6). Любовта на Бог към Неговите творения е толкова голяма, че самият Бог стана човек, за да донесе спасението до всички краища на земята. Чрез вярата в Христос сега всеки човек може да влезе в завет с Бог.
Кой е Христос? Той е Предвечният Божи Син, Който се съединява с теб чрез неразрушимите връзки на любовта. Христос е готов да стори всичко за твоето спасение. Той може да те измъкне от болезнените спомени и да те изведе на пътя на изцерението и прошката. Ако някой от твоите близки хора преживява криза на вярата, Господ може го привлече към Себе Си, насочвайки те. Исус никого не лишава от Своята спасителна благодат.
Господи Исусе Христе, отдавам се на Твоята мъдрост и любов. Помогни ми да се уповавам не толкова на собствените си сили и силите на другите хора, но на първо място – на силата на Твоя Дух. Господи, ела и ме спаси!

Превод: catholic-news.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите, публикувани в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар