Св. Майка Тереза от Калкута – пример как да служим на Бог добре

5 септември 2022 г.

„Много красиво нещо е да виждаш как бедните носят своя кръст. Подобно на Христовите страдания, тяхното страдание е голям дар за света.“

Майка Тереза от Калкута, тази малка на ръст жена, в чието сърце имаше място за толкова много любов, стана една от най-известните светици на Църквата. Първоначално тя постъпила в ордена на сестрите от Лорето, където служила като учителка на децата в един от най-заможните квартали. По-късно, без да се колебае, последвала вика на Исус, който дочула, съзерцавайки Разпятието: „Жаден съм“. „Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?“ (Мт 25, 37-39) – питали учениците Исус. Отговорът бил: „Доколкото сте сторили това на един от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили“ (Мт 25, 40).
Майка Тереза е известна преди всичко с грижата си за най-бедните от бедните. Но кои са те?
Често си мислим, че бедните са само гладни, голи или бездомни. А пропускаме да забележим, че най-голямата бедност е тази на отхвърлените, необичаните и изоставените. Трябва да започнем да се борим с този вид бедност първо в собствените си домове и семейства. Към тези, които са най-нежелани днес спадат предимно неродените деца, които са толкова малко обичани, че дори раждането им трябва да се избегне. Майка Тереза се застъпваше с всичката си всеотдайност за опазването на живота.
В Евангелието четем, че Бог толкова обикнал света, че дал Своя Син на Пречистата Дева Мария. И тя, щом заченала Исус, побързала да замине при братовчедка си Елисавета, за да й служи. Пристигнала в нейната къща, за да върши смирената работа на слугиня. Но тогава се случило нещо необикновено: когато Мария прекрачила прага, нероденото дете в утробата на Елисавета подскочило от радост. Не е ли чудно, че Бог си е послужил с едно мъничко неродено дете, за да възвести идването на Христос? А днес е всеизвестно какви ужасни неща се причиняват на неродените деца, дотолкова, че самите майки убиват собствените си рожби чрез аборта, който е най-големият враг на мира, защото унищожава любовта, изкривява Божия образ, разваля най-хубавия подарък, какъвто може да е едно дете, създадено с великата мисия да обича и да бъде обичано.
Понякога на бедните може да се помогне с нещо толкова обикновено, като с това да им се подари усмивка или да им се засвидетелства дружелюбност и доброта. В търсенето на пътища, за да служим на Бог добре, нека да си припомним думите на Майка Тереза, че „делата, направени от любов, са дела на мира“, а също и, че „трябва да станем свети не защото искаме да се чувстваме свети, а защото Христос трябва да може да живее живота Си напълно в нас“ и че можем да възхваляваме Отца като „правим малки неща, но с голяма любов“.

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар