Lectio Divina за Първа Адвентна Неделя: „Бъдете готови”

БЪДЕТЕ ГОТОВИ
Ис 2, 1-5; Пс 121, 1-2. 4-9; Рим 13, 11-14; Мт 24, 37-44

ЕВАНГЕЛИЕ:
Първата неделя на Адвента – това е не само подготовка за Рождеството, за рождението на Исус, но и начало на новата литургична година, която Църквата открива с призива за пробуждане: бъдете готови, не позволявайте на света да ви отклони от истинската цел.
През по-голямата част от настъпващата година ще се четат откъси от Евангелието от Матей, където се разказва за събитията от края на времената. За да ги опише, апостолът използва ярки изразни средства и образи.
Обичайно апокалиптичните идеи се разпространявали в нелеки времена на бедствия и страдания. Те се появяват и при трима от евангелистите – Матей, Марко и Лука. По-подобно за края на времената се разказва в пророческата книга Откровение.
В днешния откъс Господ, преди да се върне в Йерусалим и да претърпи кръстните страдания, за пореден път ни предупреждава за края на света. При това Той отново използва ярки образи и символи, за да подчертае внезапността при настъпването на апокалипсиса. И с трите примера Той показва колко неочаквано ще настъпи краят – без предупрежение, като потоп, който помита по пътя си всички, освен вярващите в Исус.
И тук ние узнаваме, че Син Човечески ще събере Своите верни. За пръв път изразът „Син Човечески” бил използван в старозаветната книга на пророк Даниил, а сега към него прибягва Исус Христос.

РАЗМИШЛЕНИЕ:
Какво чувствате, когато слушате, че Исус може да се върне по всяко време?
Размишлявайте върху думите: „…и не узнаха, докато дойде потопът”. Защо не са узнали? Може ли да отнесем тези думи към нашите съвременници? Как трябва да отговорим на това предупреждение?
Помислете за сравнението с потопа, случил се в дните на Ной. За какво ни говори този пример? Бог взема окончателното решение, т. е. един ще вземе, а друг ще остави, макар че външно много ще си приличат. По какво биха могли да се отличават един от друг?
На какво ни поучава откъсът от Посланието до римляни 13, 11-14?

МОЛИТВА:
Молитвено размишлявайте за взаимоотношенията си с Господ. Готови ли сте за идването на Исус? Помолете Господ да ви покаже какво трябва да се промени във вашия живот. Помолете се за това Господ да се открие на онези, които още не Го познават.

СЪЗЕРЦАНИЕ:
Прочетете пророчеството от Исайя 2, 1-5. Помислете над следните думи: „…и Той ще ни научи на Своите пътища, и ще ходим по пътеките Му” и „…ще ходим в Господня светлина”.
Замислете се над следните стихове от Първото послание до солуняни 5, 23-24: „А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви призовава, Който и ще стори това”.

Източник: Католическо списание Credo
Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар