Lectio Divina за ІV-а Предколедна Неделя: „Ангелското съдействие“

22 декември 2019, 21:39

АНГЕЛСКОТО СЪДЕЙСТВИЕ
Ис 7, 10-14; Пс 24(23), 1-6. 7. 10; Рим 1, 1-7; Мт 1, 18-24.

ЕВАНГЕЛИЕ:
През тези дни се подготвяме за рождението на Господ. В стиховете, които предшестват днешното Евангелие от апостол Матей, е изложено родословието на Исус, отиващо чак до цар Давид и по-далеч – до Авраам – праотеца на юдейския народ. Бог обеща на патриарха, че чрез неговите потомци ще благослови целия човешки род (Бит 12, 2-3).
На всички ни е добре известна историята за срещата на Мария с архангел Гавриил (Лк 1, 26-38). В своето Евангелие Матей само споменава, че „Тя е непразна от Светия Дух”.
Апостолът се съсредоточава повече върху срещата на Йосиф с ангела. Сгодената за него му съобщава, че очаква Дете. Да, но дърводелецът от Назарет не би могъл да е негов баща. В юдейското общество по онова време сгодяването се е считало за точно толкова нерушимо, колкото и брака, и разтрогването му било възможно само с официален акт за развод.
Йосиф, загрижен за Мария, иска тайно да я напусне, за да не я предава на позора. Както мислел как да стори това, на сън му се явил ангел, който му казва да не се страхува и да приеме Мария, като му потвърждава, че Детето е заченато от Светия Дух и скоро ще се роди Син, Когото ще нарекат Исус.
По онова време това било доста разпространено име, което в превод означава „Господ е спасение”. То напомня за великия праотец Исус Навин, който след смъртта на Мойсей превел избягалите роби-израилтяни в Обетованата земя. Ангелът добавил, че очакваният Исус ще спаси хората не от физическото робство, а от греховете.
Матей говори за тези събития като за изпълнение на Божието обещание да изпрати Емануил, което означава „Бог с нас” (Ис 7, 14). И така, Детето ще има не само име, обичайно за всички, но и друго – напълно специално, което на никого друг допреди това не било давано.
Йосиф, както и Мария в Евангелието от Лука, повярвал и се вслушал в повелята на ангела. След раждането на Младенеца Йосиф сам го нарекъл Исус, осиновявайки Го и давайки Му като потомък на Давид царско потекло.
Както Мария, и Йосиф вярно изпълнил своята роля в Божия план на спасението. Той дал на Исус дом, който да порасне, докато дойде времето да изпълни възложената Му мисия на земята.

РАЗМИШЛЕНИЕ:
Помислете за Йосиф. Какво ли е чувствал, когато Мария му съобщила, че ще става майка на Божия Син и че Детето е заченато от Светия Дух?
Какъв извод можете да направите за себе си от готовността на Йосиф незабавно да изпълни онова, което Бог искал от него?
Исус дойде, за да спаси хората от греха. Какво означава лично за вас това?
Бог дарява благодат и сила, за да се справяме с трудните ситуации. Кога и в какво Той ви помага?

МОЛИТВА:
Няколко пъти прочетете откъси от Пс 24 (23). Принесете ги в хвалебствен дар на великия Цар.

СЪЗЕРЦАНИЕ:
Бог обеща да прати Месия, за да спаси хората. Поразмишлявайте за Божията вярност към хората. Нима не е удивително, че Исус дойде на земята като Емануил, което означава „Бог с нас”? Какво означава това лично за вас?

Източник: сп. Credo
Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар