Свети Иван Апостол и Евангелист

27 декември 2019, 20:18

Размишление на св. Петър Дамиани

Правилно и добро е ученикът, който е бил обичан от Христос повече от всички останали смъртни, да бъде особено обичан и от приятелите на Христос; още повече, че и Иван (апостол) е имал толкова много любов […], споделил е с нас богатството на вечния живот, което сам е получил. На него наистина били дадени от Бог ключовете към мъдростта и познанието (Лк 11,52) […]
Просветеният от Бога дух на Иван уловил несравнимата дълбочина на божествената мъдрост, когато по време на свещената Тайна вечеря почивал на гърдите на Спасителя (Ив 13,25). И тъй като в Исусовото сърце са „скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието“ (Кол 2,3), там е мястото, от което можел да черпи и откъдето много усъвършенствал нашата мизерия на бедните, като разпространил събраните от нейния извор блага надалеч за спасението на целия свят. Поради това, че този блажен Иван говори за Бог по такъв прекрасен начин, несравним с никой друг сред смъртните, е правилно, че както гърците, така и римляните му дали титлата „теологос“. Мария е „теотокос“, защото тя наистина е родила Бога. Иван е „теологос“, защото по неописуем начин узнал, че Божието Слово е било при Отца преди всички времена и че То е било Словото на Бога (Ив 1,1) и защото го е казал с такава удивителна дълбочина.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар