Малка Броеница в чест на Исусовото детство

27 декември 2019, 22:31

Броеницата с медальон на Пражкия младенец се състои от 15 мъниста, разделени на две групи – в първата има три мъниста, а във втората – дванадесет. Моли се по следния начин:

На трите мъниста в началото в чест на Светото семейство: 3 пъти „Отче наш“, последвано от „Словото стана плът и живя между нас“ .

След това дванадесет пъти „Радвай се“, като след всяко се повтаря „Словото стана плът…“.

На всяко „Радвай се“ се размишлява върху следните тайни:

1. Ангелското известие на Дева Мария
2. Посещението на св. Елисавета
3. Раждането на Исус във витлеемската пещера
4. Поклонението на пастирите
5. Обрезание Господне
6. Поклонението на тримата царе
7. Представянето на Исус в храма
8. Бягството в Египет
9. Пребиваването в Египет
10. Връщането в Назарет
11. Незабележимият живот в Назарет
12. Намирането на Исус в храма

Накрая: „И Словото стана плът…“ , „Слава на Отца…“

Разпространението на тази Броеница се дължи на кармелитката Маргарита Париго на Пресветото Тайнство, която постъпила 12-годишна в Кармила на родния си град Бон (Франция) и виждала призванието си в особената почит към детството на Исус и неговата ясла. През 1636 г. тя основала общност под името „Семейството на Детенцето Исус“. С молитви и покаятелни дела членовете й възпоменавали въплъщението и раждането на Христос всеки месец на 25-то число, като молели и Броеницата на Детенцето Исус. Освен това те се стремели да подражават на смирението, добротата и простотата на сърцето на Младенеца. Общността бързо се разпространила във Франция и извън нея.

Подбор и превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар