Свети невинни деца от Витлеем

28 декември 2019, 10:06

Ние не знаем имената на Светите невинни деца, убити във Витлеем по заповед на изплашения за трона си Ирод, не знаем точния им брой, не можем да проверим исторически мястото и времето на тяхното избиване. Но кървавата и брутална действителност от онези дни, описана от евангелист Матей, присъства и в наши дни, когато грехът и извратеното от него съзнание продължават да подтикват към това, на децата да се гледа като на фактор за несигурност, като пречка за осъществяване на плановете и мечтите.
Можем да назовем съвсем точно страданията на децата по света днес: милионите, които са унищожавани при аборти, които умират от глад, които са съсипвани от тежка физическа работа, които са насилвани сексуално, които са малтретирани в семействата си или вън от тях, които са използвани и унижавани, пренебрегвани и отхвърляни, които поради заболяването си са осъдени на смърт и убивани от „специалисти“, за които човешкият живот е загубил безценната си стойност. Деца, които нямат щастието да бъдат отглеждани с любов, да пораснат, да развият дарбите си или да бъдат обгрижвани със спокойствие от семействата си в последните си дни, защото пречат и са унищожавани от омраза, безотговорност и невежество.
В докосването до страданието и болката на най-малките, най-безпомощните и най-слабите, които всъщност са продължители на живота, откриваме Исус, който ни гледа от техните очи. Войната, която се води срещу невинните деца, е война срещу Бога. Затова не намалява болката на Църквата за децата-мъченици от Витлеем и Тя си спомня за тяхното страдание – страдание, което продължава и днес, може би в съседния дом, на съседната улица, в някой квартал из нашия град, в нашата страна, някъде в нашия свят.
Поверяваме всички деца-страдалци на Милосърдния Бог и Го молим: да вземе от нас всичко, което прави живота ни тежък, самотен и тъмен, да ни направи да бъдем внимателни към всички форми на насилие срещу децата и да ни даде кураж да се борим срещу тях, както на Него е угодно.

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИТЕ НЕВИННИ МЪЧЕНИЦИ
О, свети невинни деца мъченици, първи плодове на Католическата църква, които безспирно хвалите и съзерцавате Божествения Невинен Агнец, и непрестанно пеете нови песни пред престола на Всевишния, издействайте ми, моля ви, един невинен живот, едно истинско разкаяние и едно безкрайно съжаление за моите грехове, благочестиви и чисти намерения във всички мои мисли, думи и дела, за да бъда запазен в Божията благодат, и нека след това бъда придружаван от вас в онази безсмъртна слава, която придобихте с проливането на невинната си кръв. Амин.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар