Явяването на Христос на народа

19 януари 2020, 16:31

Проповед за Втора Обикновена неделя

Има една известна картина от Александър Иванов – „Явяването на Христос на народа”. Тя изобразява израилския народ на брега на Йордан. Тази картина е една от най-известните сред руските живописни платна. Над шедьовъра си Александър Иванов работил повече от двадесет години. Тя може да се смята за илюстрация на днешния откъс от Евангелието от Иван.
На първи план в центъра е изобразен Иван Кръстител, който посочва на народа Месията. В картината народът се състои от различни групи: групата на апостолите около Иван Кръстител; групата на фарисеите, за които свидетелството на Иван ще се окаже неубедително; групата на бедните хора. Сред персонажите на картината могат да се познаят лица на известни хора, съвременници и приятели на живописеца, като например Николай Гогол.
Мен лично особено ме поразява в тази картина това, че фигурата на приближаващия се Христос, която виждаме в дълбочината на картината, е най-малка от всички. Но цялата картина е организирана около фигурата на Месията. Не само хората, но дори самата природа и целия Космос. Христос събира около себе си всичко и твори хармония около Себе Си.
Епизодът с кръщението Господне ни призовава да размишляваме и за нашето кръщение. Апостол Павел във второто четиво се обръща към коринтяните като „осветените в Христа Исуса, призваните светии”. Той иска да каже на коринтяните, както и на нас, че кръщението дава на човека особено призвание и достойнство. Това призвание не означава, че ние сме велики хора от гледната точка на света. В същото това послание апостол Павел казва: „Гледайте, братя, какви сте вие, призваните: не мнозина сте мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни” (1 Кор 1, 26). Да, братя и сестри, ние, както и коринтяните, не сме най-високопоставените хора на своето време. Но нашето кръщение ни дава особено призвание. Ние, подобно на Христос, сме призвани да творим хармония около себе си, да творим мир, да възстановяваме онова, което е било разрушено от греха. Както се казва в псалма: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла” (Пс 117, 22).
Нашето кръщение ни дава и друго призвание. Ние, подобно на Иван Кръстител, който казал: „Ето Агнецът Божи, отнемащ греховете на света”, сме призвани да покажем Христос на света и да кажем: „И аз видях и свидетелствах, че Този е Син Божи” (Ив 1, 34).
Когато четем Евангелието винаги е полезно да си задаваме въпроса: „На кого от персонажите от Свещеното Писание приличам аз? На кого следва да подражавам?”. Гледайки картината на Иванов, можем да си зададем подобен въпрос. Ще бъдем ли като фарисеите безразлични към свидетелството на Иван или подобно на апостолите – ще последваме Христос, посочен от Иван, или може би просто ще си седим на брега на Йордан като странични наблюдатели? Александър Иванов изобразил сред Божия народ своя приятел Гогол, но между другото изобразил на тази картина и самия себе си. Братя и сестри, нека и ние намерим своето място сред призваните от Христос. Да се помолим силата на нашето кръщение да ни направи способни да свидетелстваме за Христос и с Негова помощ да творим хармония и мир около нас. Амин.

Отец Ясинт Дестивел, ОР (Франция)
Превод:catholic-news.bg

Изображение: „Явяването на Христос на народа“ – Александър Иванов,
Третяковска галерия, Москва, Русия

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар