Постното време: символи, думи и жестове. Числото 40

27 февруари 2020, 16:33

ЧИСЛОТО 40

В литургията се говори за Quadragesima (букв. „Четиридесетдневница“), което ще рече – период от четиридесет дни. Постното време ни припомня четиридесетте дни изкушения, преживени от Господ в пустинята, преди да се отправи към изпълнение на Своята обществена мисия. В Евангелието от св. Матей четем: „Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. След като бе изкушаван четиридесет дни и четиридесет нощи, накрая Той огладня“.
Четиридесет е символично число, с което Старият и Новият завет представят най-важните моменти от опита на вярата, преживян от Божия народ. Това е число, което изразява време на очакване, на очистване, на завръщане към Господ, на достигане до познанието, че Бог е верен на Своите обещания.
В Стария завет четиридесет са дните на потопа; четиридесет са дните, прекарани от Мойсей на планината Синай; четиридесет са годините, през които Израилевият народ прекарва в пустинята, преди да стигне Обетованата земя; четиридесет са дните на пътуването на пророк Илия до планината Хорив; четиридесет са дните, които Бог дава на ниневийци да се обърнат, след застъпничеството на Йона.
В четирите евангелия също така четиридесет са дните, през които Възкръсналият Исус продължава да посещава и поучава Своите ученици, преди да се възнесе на Небето и да им изпрати Светия Дух. Връщайки се към темата за Постното време, то (Постното време, или „четиридесетдневницата“ – б. р.) е едно „придружаване на Исус, Който идва в Йерусалим, мястото на завършека на Неговата тайна на страдание, смърт и възкресение, и ни припомня, че християнският живот е „път“, който трябва да бъде извървян, и представлява не просто един закон, който трябва да се следва, но в самата личност на Христос е среща, приемане, следване“, както поясни Бенедикт XVI през 2011 г.

Източник: Ordine della Beata Vergine del Monte Carmello
Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар