Трите „Радвай се“ – ключ към Рая

7 март 2020, 17:39

Към края на живота си света Мехтилд от Хакеборн, бенедиктинка, която живяла през ХІІІ век, мислела със страх за великия миг, в който душата й ще напусне тялото, за да влезе във вечността. Затова помолила Дева Мария за помощ в последния й час. Мадоната, която вече се била явявала на вярната си слугиня, чула молбата й и й казала: „Ще изпълня твоята молба, дъще, но искам от теб да молиш всеки ден заради мен три `Радвай се`.
Първото `Радвай се` е в чест на Бог Отец, който в славното си всемогъщество така отличи душата ми, че след него аз съм най-могъща на небето и на земята.
Второто `Радвай се`е в чест на Сина, който във величието на непроницаемата си мъдрост ме изпълни с такива дарове на знанието и разума, че мога по-проникновено от всички светци да виждам Светата Троица. Той ме обсипа и с блясък, за да осветявам като лъчисто слънце цялото небе.
Третото `Радвай се`е в чест на Светия Дух, който изля сладката пълнота на любовта си в моето сърце и ме създаде така добра и милостива, че след Бог съм най-нежното и най-добро същество.“
Към това Светата Дева добавила и следните обещания:
„Ще ти помогна в смъртния час, ще те утешавам и ще те държа настрана от властта на дявола. Ще влея в теб светлината на вярата и знанието, за да не бъде изкушавана вярата ти поради незнание или заблуждение. Ще бъда близо до теб в часа на преминаването отвъд и ще направя в душата ти да прелива блаженството на божествената любов, така че с нейната превъзходна мощ всяка смъртна болка и горчивина да се превърнат чрез любовта в блаженство.“

Разпространение
Големи светци, сред които св. Антон от Падуа, св. Алфонс Мария де Лигуори, св. Дон Боско, св. Жан-Мари Вийане, и много други препоръчвали горещо да се молят три „Радвай се“ и сами усърдно молели и разпространявали тази набожност. Св. Антон си измолил с нея благодатта на съвършена чистота сред изкушенията на света.
Тома Кемпийски пише: „Една молитва с малко думи, но пълна с дълбоки тайни. Колко жалко за неблагочестивите и лениви в молитвата…
Свети Луи Мари Гриньон дьо Монфор казва: „Малко образовани християни знаят за стойността и необходимостта на молитвата „Радвай се“. Светата Дева е трябвало да се явява многократно на големи светци, за да изтъква предимствата й. Молена правилно, внимателно, благоговейно и смирено, тази молитвата е победоносен противник на дявола, чук, който го смачква, освещаване на душите и възхвала на Пресветата Троица.“

Одобрение от Църквата
Църквата скоро показала одобрението си за тази молитва и дала позволението си, свързано с изобилни насърчения.
Папа Лъв ХІІІ похвалил апостолата „Три Аве Мария“, благословил го, предоставил индулгенции и наредил след всяка Света литургия свещеникът да моли с народа три пъти „Радвай се“.
Папа Бенедикт ХV обявил с апостолическо писмо основаното в Блоа „Благочестиво дело за разпространение на три Аве Мария“ за фратерна (с разрешение да създава филиали в целия свят) и предоставил много индулгенции и привилегии.
Също редица кардинали, архиеписокпи и епископи насърчавали тази набожност, тъй като виждали в нея огромна помощ за връщането на душите в родината при Бог.
Възможно е да се появи въпросът защо е необходима една толкова кратка молитва, когато вече има много хубави и ползотворни набожности към Дева Мария. Не са ли излишни тези три „Радвай се“, след като има „Ангел Господен“ и Светата Броеница? Трите „Радвай се“ е молитва със свое значение. Тя е предназначена за обръщане и за смъртния час.

Свидетелството на един един редемпторист
Един свещеник редемпторист разказва: „Един ден ме уведомиха, че един добър, но равнодушен към вярата господин е тежко болен. Посетих го няколко пъти и той ме приемаше винаги любезно. Болестта му се влошаваше, сърцето му отслабваше. Тогава реших да му напомня за изповед, а той не беше се изповядвал от венчавката си. При това предложение усмивката му замръзна, стана нелюбезен и ми показа вратата, казвайки: „Ако искате да ме посещавате като приятел, нямам нищо против. Но вие се опитвате да насилвате съвестта ми. Вървете се и не идвайте повече, никога няма да се изповядам!“
Трябваше да си тръгна. Но преди да напусна стаята, коленичих до леглото му и му казах спокойно: „Щом не искате да се изповядате, позволете ми поне да измоля във ваше присъствие трите „Радвай се“. Той отвърна: „Добре. Трите „Радвай се“ са всъщност единствената молитва, която ми остана. Обещах на смъртния одър на жена ми да моля тази молитва постоянно за нея и удържах вярно това обещание. Но повече не искайте от мен.“
Измолихме три пъти „Радвай се“, след което се приготвих да си вървя. Изведнъж той ме хвана за ръката и ми каза със сълзи на очи: „Изповядайте ме, отче!“
На следващия ден той прие с голяма набожност Светото Причастие и кротко почина.

Из едно писмо
„В продължение на три години бях роб на нечисти страсти. Тогавашните ми средства да се освободя от тях – дори най-добрите – бяха безуспешни. Така затъвах все повече в блатото на тежки грехове и богохулство и бях близо до отчаянието. Тогава един францискански монах ми каза за трите „Радвай се“. Не започнах веднага редовно да казвам тази молитва. Едва от месец я моля всяка сутрин и всяка вечер. Не знам, преподобни отче, какво стана с мен, но Ви уверявам: от този миг в мен настъпи огромна промяна. Повече не се поддадох на изкушение, а когато веднъж щях да се предам, една невидима сила, по-мощна от злата ми воля, ме възпря от греха. Благодарност на Мария, която ме избави от един лош навик, застрашил моето временно и вечно спасение!“

Дон Боско и почитта към Дева Мария
Свети Дон Боско попитал един духовник, който въпреки че от години бил в орден, водел живот, който противоречал на призванието му: „Да оставим богословието, морала, мистиката и аскетизма! Кажи съвсем честно: Почитател ли си на Мария?“
Дон Боско разказва:
„Честно казано, никога не съм мислил сериозно за това“, отвърна той.
„Тогава моли три „Радвай се“ сутрин и вечер и добавяй често, особено в случай на опасност, молитвата: Мария, помощнице на християните, моли се за мен!“
Той ми обеща, преди да се разделим. След няколко години се срещнахме случайно и той сияеше от радост при тази среща. Каза ми, че след последния ни разговор съвестта му постоянно била чиста и добави: Имате добър лек! Винаги препоръчвайте почитта към Мария! Особено на начинаещи в духовния живот обръщайте внимание да се посвещават на Мария, за да не бъдат застрашени!“

Ясновидците от Фатима
Лусия, едно от децата ясновидци във Фатима, разказва следния епизод за своята братовчедка Жасинта, която също видяла Мадоната:
„Веднъж ни срещна една бедна жена. Тя се хвърли в краката на Жасинта и я помоли да се застъпи за нея пред Пресветата Дева, за да бъде излекувана от ужасна болест. Жасинта се наведе над коленичилата жена, за да я вдигне. Понеже не успя, коленичи и заедно с жената молиха три пъти „Радвай се“. След това тя помоли болната да стане и я увери, че Светата Дева ще я излекува. Молеше се настойчиво за тази благодат и след известно време жената дойде пак, за да изкаже благодарност на Мадоната.“

(Източник: dreiave.de)
Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар