Lectio Divina за ІІІ-а Постна неделя: „Жива вода“

15 март 2020, 17:29

ЖИВА ВОДА
Изх 17, 3-7; Пс 95; Рим 5, 1-2. 5-8; Ив 4, 5-42

ЕВАНГЕЛИЕ:
Днес с вас сме при кладенеца, където Исус разговаря със самарянката. Апостол Иван е единственият евангелист, описал тази удивителна история.
Юдеите се отнасяли недоверчиво към самаряните. В онези времена било неприемливо мъж да остава насаме с жена, ако не са женени и ако не са роднини. Затова било още по-необичайно, че Исус се заговорил със самарянката.
Животът на тази жена не бил прост, тя живеела с човек, който не бил неин мъж. Предишните й мъже просто се били развели с нея – за това било нужно само да се напише разводно писмо и бракът се смятал за разтрогнат.
Думите на Исус докоснали сърцето на жената. Тя била поразена от това, че на Него Му били известни тайните на нейния живот, и Го помолила за жива вода. Без да била в състояние да скрие тази удивителна среща, жената побързала да се върне в града и предлагала на хората да дойдат и да се срещнат с Исус Христос.

РАЗМИШЛЕНИЕ:
Жената била понесла много в този живот: не един път я отхвърляли и осъждали. Затова Исус решил да поговори с нея насаме. Какво ни говори едно такова уважително отношение на Господ към самарянката? На какво ни учи то? Вероятно обществото се е отнасяло с презрение към тази жена. Защо тогава Исус именно на нея решил да открие, че Той е Месията или Христос? Дайте своя отговор на Исус, Който ви предлага жива вода. А вие как бихте могли да помогнете на хората да се срещнат с Исус?

МОЛИТВА:
Всеки път по време на молитва ние лично разговаряме с Исус така, както и самарянката при кладенеца. Бог ви обича и се грижи за вас, в каквато и ситуация да се намирате. Отворете сърцата си за среща с Господа в молитвата. Живата вода е вечният живот, който Христос предлага на нея и на вас.

СЪЗЕРЦАНИЕ:
Исус срещнал жената при кладенеца. Отделете време за размишление и съзерцаване на тази среща; нека Бог говори с вас в дълбините на сърцето.
Помислете за истинската почит към Бога, която Той очаква от нас (Ив 5, 23).

Източник: Credo
Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар