Какво можем да направим за починалите?

Свети Августин е казал по отношение на покойните: „Възкресението е нашата вяра, срещата отново – нашата надежда и възпоменанието – нашата любов.“ Любящата памет за нашите починали е част от християнската култура и е истински акт на милосърдие. Ние се молим за нашите покойни за милостив съдия и за да бъде съкратено времето за тяхното пречистване.
Специална форма на тази молитва е честването на Светата литургия с това намерение. Ние се молим за починалите във всяка Св. литургия. Повече от добра традиция е отслужването й в определени дни за тях. Убеден съм, че за починалите това е реална помощ. Бог желае да се застъпваме един за друг и да си помагаме.
Когато през тези дни палим свещи на гробовете на нашите починали и ги украсяваме, това е един вид разширяване на нашата молитва. Така ние показваме, че нашите починали не са забравени, че поддържаме общението с тях.

Епископ Доминик Швадерлап

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар