Второто идване на Христос

14 ноември 2021

Св. Йоан Златоуст (ок. 345-407),
свещеник в Антиохия и по-късно епископ на Константинопол, църковен учител

При първото си идване Бог дойде без всякаква слава, непризнат от повечето, и продължи тайната на скрития си живот с години. Когато слезе от планината на преображението, Исус помоли учениците си да не казват на никой, че той е Христос. Така че той дойде като пастир, за да търси изгубените си овце; и за да хване непокорния звяр, трябваше да остане скрит. Подобно на лекар, който внимава да не изплаши пациента си от пръв поглед, така и Спасителят избягва да се разкрие още в началото на своята мисия. Той го прави по-скоро незабележимо и малко по малко.

Пророкът е предсказал незабележимото идване с тези думи: „Той ще слезе като дъжд върху покосена ливада, като капки, оросяващи земята“ (Пс 71). Той не разкъса небосвода, за да дойде на облаци, а влезе тихо в утробата на една девица и беше носен от нея в продължение на девет месеца. Роди се в ясла, като син на скромен занаятчия… Ходи тук и там като обикновен човек, дрехите му са прости, масата му още по-сиромашка. Скита се постоянно, докато се умори.

Но второто му идване няма да е същото. Той ще дойде с такъв блясък, че няма да бъде необходимо да се известява идването му: „Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески“ (Мт 24,27). Тогава ще настане времето на съда. Тогава Господ ще се яви не като лекар, а като съдия. Пророк Данаил видял неговия престол, реката, разливаща водите си в подножието на съдилището, колелата от огън (срвн. Дан 7,9-10).[…] Давид, царят-пророк, говори само за блясък, за великолепие, за огън, който гори от всички страни: „Иде нашият Бог, и не в безмълвие: пред Него – всепоядащ огън, и около Него – силна буря“. Всички тези сравнения имат за цел да ни дадат да разберем величието на Бога, лъчистата светлина, която го обгръща и недостъпната му природа.

(evangeliumtagfuertag.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар