АДВЕНТНИТЕ ТРАДИЦИИ: Роратните меси

29 ноември 2021, 16:30

Една от традициите, свързани с Адвента, са т. нар. „роратни меси”, наричани още „рорати”, а най-правилното им наименование – литургии на Пресвета Дева Мария през периода на Адвента. Това е своеобразно отражение на тържеството Богоявление, което някога било празнувано на 18 декември.
Средновековните литургични предписания препоръчвали да се отслужва литургия на Пресвета Дева Мария в седмицата, предшестваща Рождество Христово и през периода на целия Адвент. Особеното присъствие на Божията Майка в предрождественския период има дълбок смисъл. Както пишат теолозите, Мария, като дъщеря на Израил, очаквала идването на Месията. Като Майка на Господ Тя спомогнала появата на Живота, който се формирал в Нея по чуден начин, след като ангелът й известил, че ще роди Син – Емануил. Заедно с Църквата Тя очаква славното пришествие на Христос в слава, а царувайки с Него на небесата, Тя ни подкрепя със Своите молитви в очакване на деня на Господа.
Самото име на роратните меси е свързано с входните антифони, които започват с думите: „Rorate coeli desuper…” – „Росете, небеса, отгоре и облаците да изливат правда; да се разтвори земята и да принася спасение, и да произрастя заедно правда. Аз, Господ, върша всичко това” (Ис 45, 8). Св. Йероним, заменяйки в своя превод на Библията на латински език думите „правда” и „спасение” с думите „спасител” и „праведник”, разкрил месианския смисъл на това пророчество. Благодарение на това то влязло в богослужебните молитви на рождественския период както в Западната Църква (Rorate coeli desuper), така и в Източната Църква (срв. тропар за Рождество Христово).
Най-често, следвайки древната традиция, роратните меси се отслужват на изгрев слънце. Очакването на изгрева на небесното светило символизира очакването на пришествието на Христос – Слънцето на Истината, което разсейва тъмнината. Именно затова роратите често биват предхождани от процесия със свещи, начело на която вървят деца със самоделни фенерчета. Богослужението започва в полутъмнина и само по време на химна „Слава във висините Богу” в църквата се включват светлините.
Още една от отличителните черти на роратните меси е специалната свещ, която стои при олтара и символизира Пресветата Дева, която като утринна зора известява изгрева на Слънцето на Правдата – Исус Христос.
Навремето Адвентът бил време за активна дейност на различните църковни братства. Към храмовете съществували т. нар. братства на роратистите, които украсявали Литургията с песни и музика, като по този начин привличали хората в църквите и спомагали за разпространяването на обичая да се отслужват роратни меси. Същите братства на роратистите през ХІХ век продавали специални свещи с цел събирането на парични средства за бедните. Този обичай бе възроден в Полша през последните 25-30 години. Интересното е, че от десетина години се практикува дори от католиците в православна Русия. В България роратните меси се налагат като традиция предимно от капуцинските общности.

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар