O Adonai

18 декември 2021

През последните седем дни до Рождество, от 17 до 23 декември, очакването за идването на Месията нараства. От древни времена това се изразява в така наречените О-антифони.

Тези призиви към молитва разглеждат Христос и Неговото служение. Всеки от тях започва с „О“ и след това следва тяхвото име. С „О, Господи и Княже на дома Израилев“ започва вторият от тези призиви за молитва, които се отправят в часослова и в светите литургии през Адвентното време.

О, Господи и Княже на дома Израилев, Ти се яви на Мойсей в пламъците на горящия храст и на Синай му даде Закона. Ела, протегни ръката си, за да ни избавиш.

O Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in bracchio extento.

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар