Размишления на монс. Гуидо Марини: Разпоредници на Божиите тайни

2 септември 2022 г., 15:07

Нека се вслушаме в Божието Слово за днешния ден, което е откъс от Първото послание на свети апостол Павел до коринтяните: „Братя, и така, нека всеки човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии. А това, което нататък се иска от разпоредниците, то е – всеки от тях да се окаже верен.“
С тези няколко думи апостолът очертава основната характеристика на своята мисия, както и на мисията на всеки свещеник, призван от Господ, а именно – да бъде Негов служител и разпоредник на благата на спасението. Точно в тези две думи се съдържа сърцевината на свещеническия живот: служител и разпоредник. Всъщност свещеникът няма нищо свое, той дори няма свой собствен живот. От момента, в който е отговорил на призванието, той приема искането на Исус да остави своя собствен живот, така че самият Исусов живот да бъде представен в живота на свещеника. Освен това никое благо на спасението на принадлежи на свещеника. Всичко принадлежи на Господ, който му го е поверил, за да стане верен разпределител: Словото не е негово (на свещеника), тайнствата не са негови, нищо не е негово, а всичко принадлежи на Христос. Ето защо, нека се молим във всеки свещеник да откриваме все по-силно отражение на лика, сърцето, любовта, мислите, думите и живота на Исус Христос!

Монс. Гуидо Марини,
епископ на Тортона,
бивш главен папски церемониер

Превод от италиански: © www.catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар