Думи на свети отец Пио

23 септември 2022

Прегръщай винаги кръста, защото той е утехата на избраните. Стой винаги близо до Небесната Майка, защото тя е океанът, по който се стига до бреговете на вечната слава в царството на зората.

Вижте, всички идват и искат да бъдат освободени от кръста си; толкова малко идват и молят за сила, за да го носят!

Да помислим за страданията и смъртта на нашия Господ и за кръвта му, която е пролял за нас. Тогава няма вече да се оплакваме за нашето страдание.

Когато някой болен моли Бога да го освободи от страданието му, защото то надвишава неговата сила, това не е признак за нетърпение. Това, което той е понесъл, ще му бъде признато.

Кръстът няма да ви смаже. Дори и да тежи, той дава сила и ни изправя.

Кое покаятелно упражнение е най-благоугодно на Бога? Разкаянието за нашите грехове! Също и кръста си трябва да носим с любов и преданост.

Любовта е разпната и се намира само на кръста.

Никога не забравяй Прескръбната Майка. Нейните болки трябва винаги да се пазят в сърцето ти и да го разпалват с любов към нея и Сина й.

Хвърли се в обятията на Небесната Майка. Тя ще се погрижи за душата ти.

Дева Мария да ви бъде убежище и утеха в тъжните часове на живота.

Не търсете утешение при хората. Каква утеха могат да ви дадат те? Идете при тавернакула, там излейте сърцето си. Там ще намерите утеха.

Какво значение има дали Бог ни води през пустиня или през поле с цветя към рая? Важно е само да влезем в него.

Молитвата е най-доброто ни оръжие, ключът към Божието сърце.

Молете се, макар и неохотно. Който се моли много, ще бъде спасен; който се моли малко, е изложен на опасност, а който не се моли, ще бъде проклет. Волята има значение и тя ще бъде възнаградена, не чувството.

Зле ли постъпи свети Петър, когато последва Исус и се изложи на опасността да се отрече от него? Не, лошо беше, че той разчиташе прекалено много на собствените си сили и не се молеше така, както го бе посъветвал божественият Учител.

Изкушенията в живота ни идват от дявола; но страданията идват от Бог и ни водят към рая. Презирайте изкушенията, а изпитанията приемайте.

Да страдаш скрито в сърцето е похвално, благородно и добро.

Лъжата е дете на дявола. Смирението е истина, а истината е смирение.

Дяволът е като бясно куче на верига; не може да хапе по-далеч от нея. Стойте настрана от него. Когато се приближавате до него, той ще ви хване. Не забравяйте, че за дявола има само една единствена врата да влезе във вас: вашата воля. Няма тайни врати.

Изкушенията, тъгата, безпокойството са дело на злия враг. Ако дяволът се раздвижи, означава, че той още не си е на мястото. Страшно е впечатлението за съгласие там, където има пасивност.

В съвършенството всичко се движи около любовта. Който във всичко търси любовта като център, живее в Бога.

Доброто сърце винаги е силно. То знае да страда, да бъде всеотдайно за Бога и ближния, дори и сред сълзи.

Вратите на Небето са винаги отворени: погледнете Мария Магдалена!

Душата ще пожъне каквото е посяла. Помислете добре за това! Стремете се към благородна, плодотворна, непреходна цел и не се отвращавайте от страданието, съпътстващо жизнения ви път, за да ви пречиства. Посветете се на вашия Създател!

Любовта, откъдето и да идва, е винаги дете на една и съща майка: на божественото провидение.

Пребъдвайте в мир. Бог ви обича. Да можеше бедният свят да види душата в благодатно състояние; всички грешници, всички неверници щяха да се обърнат веднага.

Смирението и чистотата са крилете, които издигат до Бога и обожествяват. Помислете добре за това: Злосторникът, който се срамува от лошите си дела, е по-близо до Бога, отколкото християнинът, който се изчервява за добрите си дела.

Християнството не е нищо друго освен непрекъсната борба срещу самия себе си.

Светът би могъл да съществува по-скоро без слънце, отколкото без светата жертва в Литургията.

Ако хората осъзнаеха ценността на Светата Литургия, карабинерите трябваше всеки ден да стоят на вратите на църквата, за да укротяват тълпите.

Не вярвате ли, че след смъртта ще мога да правя още повече за вас? След моята смърт ще вдигам повече шум, отколкото през живота си!

Подбор и превод: catholic-news.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар