Св. Корнелий

20 октомври 2022

Днес Църквата възпоменава св. Корнелий, първият християнин от езичниците. Той бил стотник в Кесария и бил известен с добродетелността и благочестието си. Според „Деяния на апостолите“ (10) му се явил ангел и му заръчал да повика Симон Петър, защото „той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом“. Корнелий изпратил двама свои слуги и един войник да повикат в дома му апостола, който след полученото откровение: „Стани, слез и иди с тях, без да се двоумиш ни най-малко; защото Аз ги пратих“ (Деян. 10, 20) тръгнал с тях. След като благовестил и свидетелствал пред Корнелий и събраните в дома му роднини и близки приятели за Христос, над всички присъстващи, също и над езичниците, се излял дара на Светия Дух. „Тогава Петър каза:
Може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Светий, както и ние?
И заповяда им да се кръстят в името на Исуса Христа. “ (Деян. 10, 46-48)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар