Андрей – апостолът, който не можел да държи Христос само за себе си!

30 ноември 2022

Галилейци по рождение, Андрей и неговият брат – Симон Петър, се занимавали с риболов в приморския град Капернаум. Андрей вероятно още от самото начало е бил религиозен. Той бил ревностен ученик на св. Иван Кръстител и с готовност приел неговото свидетелство, че Исус Христос е обещаният Божи Агнец.
Тръгвайки след Христос, Андрей намерил пътя към истинското щастие и изпълнението на всички Божии обещания, за които бил слушал от Иван Кръстител. Ето защо Андрей знаел, че ако на хората не бъде проповядван Христос, и ако те не бъдат отведени при Него, няма да намерят свободата и щастието, които той самият бил познал. Затова и Евангелието ни показва Андрей като ревностен и деен апостол, който неуморно води хората при Исус. Той довел при Христос и своя брат Симон (срв. Ив 1, 40-42), освен това запознал с Господ Исус няколко гърци (срв. Ив 12, 20-22). Андрей бил този, който довел при Исус момченцето с петте хляба и двете риби (срв. Ив 6, 8-9). Апостолът не можел да държи Христос само за себе си. Той трябвало да Го сподели с другите, за да намерят истинския източник на радостта и свободата.
В своето послание до римляните св. Павел ни припомня, че Евангелието е за всички: „Няма разлика между юдеин и грък, защото един и същ е Господ за всички, богат за всички, които Го призовават” (Рим 10, 12). Подобно на Андрей и ние сме призвани да бъдем благовестници за всички околни.

„Господи Исусе Христе, Твоето слово е сила и живот за всички вярващи. Дай ми такава смелост и вяра, каквито е имал апостол Андрей, за да водя хората при Теб!”.

Превод: www.catholic-news.bg
Изображение: Карло Долчи – „Св. Апостол Андрей преди разпъването“ (ок. 1631)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар