Свидетелството на св. Стефан

26 декември 2022

Размишление за празника на св. Стефан

Ти какво би сторил, ако бе на мястото на Стефан? Щеше да избягаш? Или пък да се скриеш зад ъгъла? Или може би щеше да промениш мнението си, за да получиш одобрението на обвинителите? Стефан продължил смело да говори и спокойно приел мъченическата смърт, като се доверил на Бог. Къде е тайната на едно такова мъжество?
Всъщност тук няма никаква тайна. В този първи мъченик на Църквата живеел Светият Дух, Който го направлявал и изпълвал със сила и вяра. Стефан ни изглежда недостижима за подражаване героична личност. В критични ситуации нашата вяра и мъжество сякаш се изпаряват някъде. Но и Стефан не е станал храбър мъченик за една нощ. Призовавайки Светия Дух в своите всекидневни грижи и проблеми, Стефан се подготвял да посрещне най-голямото изпитание в своя живот.
Вероятно на нас не ни е съдено да бъдем изправени пред разярена тълпа, но всеки от нас си носи своя товар от изпитания. И днес, във втория ден на Рождество Христово, Исус Христос иска да ни припомни, че Той е Емануел – Бог с нас. Ако ние се научим да се държим здраво за Него по време на нашите възходи и падения, тогава ще можем достойно да посрещнем всеки обрат на съдбата, било то неочаквана болест, загуба на близък човек, уволнение от работа, гонения по политически или религиозни причини.
Днес се замисли за онези сфери в твоя живот, в които се чувстваш беззащитен. Кажи на Бог, че не можеш да се справиш сам и помоли за помощ, за да продължиш напред. Възможно е да усетиш Божия мир веднага, а може и по-късно, но това обезателно ще се случи. Продължи да просиш Бог за дара на Светия Дух, Който да те преведе през всички изпитания.
„Господи, аз не мога да премина сам през изпитанията. Изпълни ме с Духа на мъдростта и благодатта. Позволи ми да вкуся Твоя мир!”.

Превод:catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар